KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv Číny na nárůst cen potravin

12/05/08

Zdroj: ÚZPI

Čínský vliv na světový trh a s tím spojený nárůst cen potravin bývá většinou přeceňován.

Vliv Číny na celosvětovou explozi cen potravin je podle názoru ZMP (německá agentura pro analýzu cen a trhu) značně přeceňován.

U mléka a mléčných výrobků došlo v průběhu posledních deseti let k pětinásobnému nárůstu domácí spotřeby, ale největší část tohoto enormního nárůstu byla pokryta současným rozšířením domácí produkce, vyplývá z analýzy ZMP, vypracované na základě zprávy agentury DPA.

Produkce vepřového masa v Číně bývá sice limitována výskytem infekčních chorob, ale z dlouhodobého pohledu je Čína soběstačná, eventuálně se dokonce stává i vývozní zemí. Čína produkuje také dostatek pšenice, kukuřice a rýže pro vlastní potřebu a částečně i pro vývoz do dalších zemí. Pravdou však je, že čínské zásoby obilí od roku 2000 poklesly o téměř dvě třetiny.

U sóji je ale situace podle odhadu expertů na trh a obchod jiná – u této komodity má Čína významný vliv na světový trh, protože ovládá přibližně 40 % světového obchodu. Dovozy, které jsou nutné k pokrytí požadavků výživy a krmení neustále expandujících početních stavů hospodářských zvířat, se při stabilní čínské produkci v průběhu posledních sedmi let více než ztrojnásobily. Také suroviny jako je bavlna, rostlinné oleje, guma, dřevo a zvířecí kůže jsou do Číny dováženy ve značných objemech. 

Chinas Einfluss auf Weltmarkt wird häufig überschätzt, [cit. 2008-05-02],

www.animal-health-online.de