KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vitamin A může podpořit reprodukci prasnic

27/05/08

Zdroj: ÚZPI

U plemenných prasnic může nedostatek vitaminu A vyvolat poruchy říje, resorpci plodu a narození mrtvých selat.

Vitamin A je jedním z důležitých vitaminů rozpustných v tucích, které se běžné doplňují do krmných dávek  pro prasnice. Podle průzkumu provedeného v 80. letech prasničky injikované vitaminem A nebo beta karotenem na počátku březosti měly větší vrhy při narození i při odstavu.

Podle výzkumu provedeného v 90. letech beta karoten aplikovaný primiparním prasnicím neovlivnil reprodukční užitkovost, ale aplikace multiparním prasnicím se projevila větším počtem živě narozených selat ve vrhu.

V dalších pokusech s doplňkem vitaminu  A v množství 11 000 m.j. na kg krmiva, vykazovaly prasnice po injekční aplikací beta karotenu nebo vitaminu A více živě narozených selat v následujícím vrhu.

Výsledky dokazují, že prasnice potřebují v kritickém období vývoje embrya a pro jeho lepší přežití vyšší hladinu vitaminu A než uvádějí normy NRC. Hladina vitaminu A pro tento účel musí být vyšší než pro vyloučení zjevných příznaků jeho nedostatku.

Regionální výzkumný výbor pro výživu a řízení chovu prasnic v USA provedl studii na 5 výzkumných stanicích za účelem stanovení vlivu intramuskulární aplikace vitaminu A prasnicím při odstavu a připouštění na velikost vrhu.

Výsledky studie uvádějí:

  • injekční aplikace vitaminu A prasnicím při odstavu a připuštění zvyšuje velikost vrhu jen při první a druhé březosti
  • požadavky prasnic na vitamin A pro maximální užitkovost se mohou měnit podle věku.

Podle vědců pravděpodobně dochází vlivem vysoké dávky vitaminu A ke snížení časné embryonální mortality.

Feedstuffs, 80, 2008, č. 12, s. 12 a 13

Zařazeno v Prasata, WELFARE