KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Rybí moučka ve výživě telat

12/05/08

Rybí moučku bude možné opětovně zkrmovat i telatům.

Na zasedání stálého výboru pro potravní řetezec v Bruselu došlo ke sjednocení názorů zástupců jednotlivých členských států EU na opětovném zařazení rybí moučky do mléčných krmných náhražek pro telata. Při výrobě krmných náhražek bude však nutné dbát na to, aby se rybí moučka nedostala do jiných krmiv.  
 
Fischmehl darf in der EU wieder an Kälber verfüttert werden, [cit. 2008-04-25],
www.animal-health-online.de

Zařazeno v Skot, WELFARE