KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Reakce Centroodbytu, o.d. na tiskovou zprávu Ministerstva zemědělství

08/05/08

Zdroj: CENTROODBYT -národní odbytové družstvo

„Subvence na vývoz vepřového podle ČR situaci na trhu nevyřeší“

Dopis:

 

CENTROODBYT  –  národní  odbytové  družstvo
Pardubice, Zelené Předměstí, Boženy Němcové 2625, PSČ 530 02,
IČ 271 45 191,  DIČ   CZ 271 45 191

 

Pardubice, 25.4.2008

Vážený pan      

PhDr. Ivo Hlaváč
1. náměstek ministra
Ministerstvo zemědělství
Těšnov 17          
Praha 1

Vážený pane náměstku,
Dne 14.4.2008 vydalo MZe ČR tiskovou zprávu, nazvanou „Subvence na vývoz vepřového podle ČR situaci na trhu nevyřeší“. V této zprávě  je citováno Vaše vystoupení a nesouhlasné stanovisko k návrhu francouzské delegace na Radě ministrů zemědělství EU prodloužit  vývozní subvence na vepřové maso. Spíše jste doporučil koncepční řešení, které spatřujete např. ve schválení GMO krmiv. Dovolte mi, abych i já stručně vyjádřil svůj názor. 

V ČR stále pokračuje intenzivní redukce stavů prasat, do obchodní vertikály začíná vstupovat velký kapitál, a to i zahraniční. Přes pozvolný nárůst ceny prasat je jejich výkrm stále hluboce nerentabilní. Dle mého názoru je třeba intenzivně a především rychle hledat opatření, která ve svém důsledku povedou k zachování existence domácí produkce vepřového masa. Připomínám, že chov prasat v ČR se podílí na hrubé zemědělské produkci cca 10 %, na produkci živočišné výroby okolo 25 %, jde tedy o velmi významné odvětví.

O to víc mne, vážený pane náměstku na rozdíl od Vašeho názoru příjemně překvapilo, že komisařka Boelová minulý týden kladně reagovala na požadavek 12 zemí EU, včetně tří členů visegrádské čtyřky, a slíbila zachovat vývozní podporu tak dlouho, dokud se nevytvoří mezi nabídkou a poptávkou rovnováha. Po tomto prohlášení došlo ke zřetelnému uklidnění trhu (viz informace ISN z 22.4.08).

Vždycky jsem měl zato, že rezort je především od toho, aby pomáhal hledat cesty k prosperitě a konkurenceschopnosti, v tomto případě producentům vepřového masa. Myslím, že moje úvaha není scestná, protože se tak dělo i v případě 12 členů EU i její komisařky. Samozřejmě koncepční a systémové řešení také upřednostňuji. Ale musí přijít včas. Vámi uvedený návrh však má dlouhodobější horizont a  efekt dle mého názoru může přinést až v době, kdy český chov prasat již nebude existovat.

 

S pozdravem     

 

Ing.Pavel Krejčík, CSc. ředitel, v.r.

Zařazeno v Aktuality