KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Prvotní úlohou je produkce potravin

27/05/08

Zdroj: AK ČR

Nedávno ministerstvem zemědělství prezentovaný dokument reformy zemědělské politiky nebyl projednán v odborných výborech Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ani Senátu ČR, nebyl předložen k vyjádření koaličním partnerům a zemědělské veřejnosti. S tímto postupem nelze souhlasit.

Při vytváření jakékoli koncepce dlouhodoběji udržitelné je nutné vycházet z co nejširší společenské a odborné diskuse. Nejsme izolovaným společenstvím uzavřeným do hranic České republiky či do představ jedné strany. Jsme součástí společného evropského trhu a stále více má na naši ekonomiku vliv celosvětových změn. Při nejednotě konečných postojů v sektoru ke změnám společné zemědělské politiky Evropské unie nedosáhneme změn žádoucích pro rozvoj našeho zemědělství a venkova. Jasným příkladem může být rozdíl ve výsledku reformy společné cukerní politiky a změny společné organizace trhu s vínem.

Při zpracování strategického sektorového dokumentu je nutné především stanovení základní úlohy sektoru. Prvotní úlohou zemědělství vždy byla produkce potravin. Tak by tomu mělo být i u nás. Zejména v době rostoucích rizik nejen klimatických, ale i politických je třeba apelovat na přehodnocení přehlíženého a často zlehčovaného konceptu potravinové bezpečnosti. Základní strategickou úlohou zemědělství musí zůstat produkce potravin potřebných pro život naší společnosti. Zejména v době rostoucích rizik nejen klimatických ale i politických je třeba apelovat na přehodnocení přehlíženého a často zlehčovaného konceptu potravinové bezpečnosti. Základní strategickou úlohou zemědělství musí zůstat zabezpečení základní míry soběstačnosti hlavních potravin. Rozumné je podpořit nepotravinářské využití zemědělské produkce na zbytkovém potenciálu zemědělského půdního fondu se zaměřením na méně úrodné půdy tak, aby byla omezena konkurence mezi sektorem orientovaným na produkci potravin a například na bioenergetiku.

Připojuji se k silnému znepokojení Agrární komory ČR související s dramatickým poklesem ploch zemědělské půdy a její přirozené úrodnosti. Pro zachování trvale udržitelného a konkurenceschopného zemědělství je třeba zvýšit ochranu zemědělského půdního fondu jak z hlediska její kvalitativní degradace, tak plošného úbytku. Rovněž musí být přijata účinná opatření pro zlepšení hospodaření s vodou v krajině. Základní podmínkou je dokončení komplexních pozemkových úprav umožňující optimální využití krajiny.

Věřím, že další strategické dokumenty budou projednány jak s partnery politickými, tak zejména profesními. Přeji nám i zemědělcům maximální míru shody, která povede ke stabilitě sektoru. Děkuji za připomínku odkazu Josefa Luxe prezentovanou na shromáždění zemědělců v Lucerně transparentem s nápisem „Josefe Luxi, vrať se“. Ten se již, bohužel, nevrátí. Věřím však, že se vrátí schopnost konkrétní diskuse vedoucí k prosazení zájmů obecně prospěšných nikoli skrytě či otevřeně skupinových.

 

Ing. Josef Vaculík, senátor, místopředseda výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu