KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Připravovaná modernizace zemědělské politiky EU

30/05/08

Zdroj: www.agris.cz

22.05.2008 –

S cílem zmírnit účinky růstu světových cen potravin předložila Evropská komise tento týden návrhy na modernizaci a zjednodušení společné zemědělské politiky (SZP).

„Toto opatření našim zemědělcům umožní vyjít vstříc rostoucí poptávce a rychle reagovat na vývoj trhu," uvedla evropská komisařka pro zemědělství Mariann Fischer Boelová.

Navrhovaná změna SZP  zahrnuje:

  • zrušení požadavku, aby zemědělci nechávali 10 % orné půdy ladem,
  • postupné rušení kvót na mléko o jedno procento ročně, počínaje obdobím 2010-2013,
  • zjednodušení vztahu mezi dotacemi a normami pro životní prostředí, životní podmínky zvířat a kvalitu potravin,
  • pružnější podporu pro odvětví se zvláštními problémy,
  • přesun některých přímých podpor do oblasti rozvoje venkova a na podporu obnovitelných zdrojů energie, vodního hospodářství, biologické rozmanitosti a opatření týkající se změny klimatu,
  • zrušení tržních intervencí v některých oblastech, aby mohli zemědělci rychleji reagovat na vývoj trhu.

Vedle těchto návrhů zveřejnila Evropská komise sdělení, které nastiňuje některé možnosti řešení světové potravinové krize. Kromě revize SZP tento politický dokument vybízí k iniciativám zaměřeným na zajištění dodávek potravin a posílení koordinace mezinárodní spolupráce s chudšími zeměmi.

Zařazeno v Aktuality