KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Newcastleská choroba v Bavorsku

12/05/08

V jednom chovu v Bavorsku byl prokázán výskyt nebezpečné infekční choroby drůbeže u holuba. Pravděpodobně však nebude jediným zvířetem postiženým newcastleskou chorobou.

Paříž/Bonn – V Bavorsku byl prokázán výskyt newcastleské choroby u domácího holuba. Jak oznámil Mezinárodní epizootický úřad v Paříži s odvoláním na oddělení zdraví zvířat a hygieny potravin německého spolkového ministerstva výživy, zemědělství a ochrany spotřebitele (BMVEL) se sídlem v Bonnu, byl prokázán výskyt paramyxoviru-1 v jednom chovu drůbeže v Prenzingu, nedaleko obce Ering (Rottal-Inn), ve kterém se celkově nachází 142 slepic, 26 husí, 70 kachen, 7 krůt a 306 holubů. Je zřejmé, že nedošlo k infikování pouze jednoho zvířete. 

Newcastleská choroba patří v Německu k veterinárním chorobám podléhajícím ohlašovací povinnosti. Již při pouhém podezření musí chovatel a veterinární lékař oznámit tuto skutečnost příslušnému úřadu. Toto virové onemocnění je totiž možné snadno zaměnit s ptačí chřipkou.

Vedle obvyklých opatření, která musejí chovatelé v období zvýšeného nebezpečí nákazy dodržovat (jako je separace nemocných jedinců, žádné obchodní aktivity, žádné nákupy zvířat, čistění a dezinfekce, žádné cizí osoby nesmí mít přístup do stájí) je nutné rovněž přistoupit k vakcinaci. Následně musí každý majitel chovu slepic nebo krůt svoje zvířata nechat pravidelně vakcinovat proti této chorobě.

Původcem newcastleské choroby je paramyxovirus. Tato choroba drůbeže je mimořádně nakažlivá nejenom pro krůty a slepice, ale také pro bažanty, koroptve a křepelky. V ojedinělých případech byl zaznamenán přenos infekce i na vodní drůbež a divoce žijící ptáky. Infikování zvířat virem se zpravidla uskutečňuje prostřednictvím vdechnutého vzduchu a přímým kontaktem zvířat ve stáji, na drůbežích trzích nebo při transportu; možný je i přenos alimentární cestou. 

Vedle nečekaného úhynu vykazují nemocná zvířata klinické symptomy jako je horečka vysoká až 43 oC, únava, ospalost, malátnost, ztráta chuti, žízeň, zježené opeření, poruchy prokrvení s často tmavým zabarvením kůže, dušnost, kýchání, chrčení, záněty sliznic a hlavně vodnatý průjem. V průběhu pěti dnů po propuknutí nákazy mnoho zvířat uhyne.
 
Newcastle Krankheit in Bayern, [cit. 2008-04-28],
www.animal-health-online.de

 

Zdroj: Agronavigátor, ÚZPI

Zařazeno v Aktuality