KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Německé biopotraviny mají vysokou kvalitu

12/05/08

Sledování kvality německých biopotravin.

V Německu bylo ke konci roku 2007 prováděno tamějšími testovacími středisky porovnávání kvality potravinářských výrobků, které jsou zařazeny mezi biopotraviny. Sledováním bylo několikrát opakovaně prováděno hodnocení kvality u různých mezinárodních potravinářských výrobků. Byla pečlivě kontrolována jakost potravin z oblasti masa a masných výrobků, mléčných výrobků, pekařských výrobků, mraženého zboží, hotových jídel, lahůdek, ovocných nápojů, piva a vína, byla také hodnocena kvalita olivového oleje, čaje a ovocných pomazánek.

Z celkového množství 862 testovaných výrobků bylo 289 výrobků oceněno německou zemědělskou společností zlatým, 323 se stříbrným a 165 s bronzovým oceněním. Podíl udělovaných cen stoupá, v porovnáváním k roku 2007 o 24 procent. Německá potravinářská společnost provádí hodnotící testy. Porovnává se zejména chuť, vůně a vzhled vyráběných potravin. Na sledovaných analýzách se podílejí odborníci z potravinářského oboru. Provádějí hodnocení specifických senzorických vlastností vyráběných biopotravin. Německou potravinářskou společností bylo zjištěno, že hodnocené biovýrobky, u nichž nejsou použité přídatné látky, mají obdobné senzorické vlastnosti jako potravinářské výrobky připravované běžným způsobem. Zvláště významnou roli hrají řemeslné a technologické dovednosti výrobců, které vedou k odstranění senzorických nedostatků. Změny kvality mohou být například způsobené zejména přítomností použitých fosforečnanů E450, které se nesmějí používat při výrobě biopotravin. Masné výrobky patřící mezi biopotraviny mají přesto odpovídající senzorickou kvalitu přičemž se pozorně sleduje kvalita používaných surovin, takovým způsobem, aby nedocházelo ke změně požadovaných vlastností. Sleduje se technologický proces, zvláště kutrování, kdy dochází ke změnám konzistence surovin používaných na přípravu masných výrobků s kvalitou bio. Detailní výsledky prováděných kvalitativních hodnocení jsou k dispozici na internetu.

Die Fleischerei, 2008, 59, č. 3, s. 6
www.dlg.org/Biotest Bio-Produkte haben hohe Qualität