KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ministr Gandalovič dostal „za pět“

12/05/08

Zdroj: OAK Tábor

Z jednání valné hromady Okresní agrární komory Tábor, která se konala 18. dubna 2008, z hodnocení počinů Mze rozhodně ministr Petr Gandalovič nevyšel vítězně. Dokonce by za své výsledky během působení v resortu  od našich členů dostal „za pět“.  Valná hromada OAK Tábor při projednávání  usnesení přijala většinou hlasů konstatování, že ministr Gandalovič škodí českému zemědělství.

Prohlubuje se nebezpečně úbytek půdy, který vzniká nejčastěji výstavbou různých manipulačních a logistických skladů  zahraničních obchodních firem. V souvislosti s tím jsme proto doporučili přehodnotit zařazování nezpůsobilé půdy (obnova nevyužívaných zemědělských areálů, rušení částí vozovek a skládek po výstavbě dálnic  apod.) a po jejím zúrodnění ji zařazovat v LPIS jako plnohodnotnou zemědělskou půdu včetně dotačních podpor. A pokud jde o samotného resortního ministra? Stanovili jsme body , z nichž vyplývá, v čem se oboru škodí. Tyto body předkládáme široké zemědělské veřejnosti k posouzení, zda na ministra zemědělství Petra Gandaloviče máme v republice stejný názor:

 • zasloužil se o to, aby cizinci měli lehčí přístup k české půdě, přestože kapitálové podmínky jsou nesrovnatelné.
 • je prvním politikem, který připouští realizaci výprodeje další české půdy, a to lesů, opět za nesrovnatelných kapitálových podmínek pro běžného českého podnikatele.
 • zasloužil se o to, aby kontroly  EU  v zemědělství byly urychleny, přestože podmínky pro splnění norem jsou nesrovnatelné.
 • jeden den kadávery ne, druhý den za 5,- Kč, třetí den za úplně něco jiného.
 • „podporuje“ úhrady z transformace snížením daňového zvýhodnění o 50%.
 • jedná o poplatcích za převody v  katastru, co parcela,  to 500,- Kč  – zná vůbec, co je to původní pozemková parcela Pozemkové knihy, která má zpravidla velmi malou výměru?
 • spolu s  premiérem vyhrožuje Mlékařskému hospodářskému družstvu JIH při jednání o ceně mléka, budete poslouchat – budou 
     dotace, nebudete poslouchat – nebudou dotace.
 • snížil dotace odbytovým organizacím na 10% a to ještě se zpětnou platností, co takhle znát právní řád?
 • "zasloužil“ se o snížení dotace úroků v PGRLF  – jediného funkčního systémového řešení pro zemědělství.
 • připravuje obdivuhodnou druhou transformaci zemědělství – co  takhle pár lekcí z práva  a trochu méně naslouchání lobistům.
 • spolu s kamarády řeší církevní majetek – plus, ale půda a lesy Vatikánu  = největší mínus.
 • nedělá téměř nic proti výmyslu EU k  likvidaci velkých podniků – zmizí poslední ekonomická výhoda proti rozdílnosti podmínek nových a starých členských zemí EU.
 • nechte na pokoji Budvar, ať tu alespoň pár věcí s  typickou Made in Czech zůstane!
 • ruce pryč od prodeje Země živitelky
 • pan ministr je velkým příznivcem zvěře – podepíše se pod střílení zvěře v noci s využitím dosud nepovolených světelných zdrojů, včetně lovu v přezimovacích obůrkách, (což jsou  oplocené prostory kde je zvěř krmena) – fuj, co na to zelení ?

 

Ladislav Samec, ředitel OAK Tábor

Zařazeno v Aktuality