KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kurz – Správná zemědělská praxe – ekofarma v Čihalíně

12/05/08

Zdroj: Agentura ZERA

Dobrý den,

agentura ZERA si Vám dovoluje nabídnout dotovanou exkurzi:

„ Správná zemědělská praxe“ na ekofarmě v Čihalíně

 

TERMÍN KONÁNÍ:   20.5.2008  (časový rozsah 9.00 – 17.00 dle zájmu účastníků)

 

Praktická ukázka hodnocení podniku a jeho hospodaření na téma
„ Správná zemědělská praxe“  v souvislosti se zaváděním cross-compliance do praxe.

 

Exkurze je součástí cyklu seminářů prezenčních a e-learningových, praktických cvičení a exkurzí uskutečňovaným s cílem podat zájemcům komplexní informace o legislativní problematice týkající se naplňování podmínek cross-compliance. Aktuální informace můžete sledovat na www.zeraagency.eu/elearning.

 

Náplň exkurze v Čihalíně:

    představení historie a činnosti farmy, oblasti hospodaření, seznámení s managementem provozu a dotační problematikou, řešení odbytu produkce,

    dodržování zákonných požadavků, podmínek a standardů, požadavků správné zemědělské praxe jako podmínky pro výplatu a udržitelnost získaných dotací z  agro-enviomentálních opatření, plateb pro znevýhodněné oblasti (LFA), plateb na plochu (SAPS)a plateb pro oblasti v NATURA 2000,

    dodržování podmínek GAEC (dobré zemědělské a environmentální podmínky)

    současná situace v zavádění cross-compliance v podnicích, nástin problematiky do budoucna.

Cíl exkurze v Čihalíně:

    získání odborných znalostí a jejich uplatňování v praxi,

    seznámit účastníky s obsahem právní úpravy podmínek SMR a GAEC a předpisy souvisejícími, s důrazem na povinnosti z nich vyplývající pro povinné osoby v jednotlivých časových horizontech průběžného zavádění CC,

    účastníci exkurze získají orientaci v informacích, jejichž znalosti budou využívat při zajišťování správného managementu podniků vzhledem k předcházení potenciálního krácení dotací.

 

KURZ JE URČEN PRO následující cílové skupiny: zemědělci konvenční i ekologičtí, poradci, zpracovatelé potravin.

 

Místo konání kurzu:          

Ekofarma Ing. Františka Holuba, Číhalín 9, Čechn

 

Exkurze je poskytována ZDARMA.

Udělení certifikátu nelze nárokovat po absolvování samotné  exkurze , vždy je nutné absolvovat seminář.

Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 

Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD) a Státním rozpočtem.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast

 

Miroslava Dvořáčková

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

V. Nezvala 977

675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Mob.:   725 503 329

Tel.:     568 620 070

Fax.:    568 620 547

Web:  www.zeraagency.eu 

 

Zařazeno v Pozvánky