KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

KLASA se představí v nové kampani

12/05/08

Národní značka kvality KLASA má novou reklamní kampaň. Klade v ní důraz na kvalitu potravin a její dvojnásobnou kontrolu. Ústředním tématem nové kampaně se proto stala dvojice kontrolorů, kteří zkoumají kvalitu potravin se značkou KLASA.

 

Komunikace značky KLASA se posunula do další fáze. Zatímco v první kampani bylo zapotřebí dostat značku KLASA do povědomí spotřebitelů, druhá kampaň se už zaměřovala na podporu nákupního chování. V letošním roce se Státní zemědělský intervenční fond, jež značku KLASA spravuje, rozhodl vyzdvihnout nejdůležitější charakteristiku potravin se značkou KLASA a sice jejich kvalitu.

To, že mimořádná kvalita potravin se značkou KLASA je skutečná a prověřená, ilustruje v nové kampani dvojice kontrolorů.

Potraviny se značkou KLASA totiž na rozdíl od ostatních potravin podléhají dvojnásobné kontrole. První kontrolou je již samotný proces žádosti o udělení značky KLASA, kde musí výrobce prokázat nadstandardní kvalitativní charakteristiku výrobku. Do jednoho roku pak jeho kvalitu prověřuje i Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve spolupráci se Státní veterinární správou. Obě instituce opakují kontroly namátkově v provozu i v prodejnách.

Hlavní myšlenka „Dvojnásobná kontrola kvality potravin“ se bude v různých podobách prolínat celou kampaní. Tu spotřebitelé uvidí od května na billboardech, bigboardech a hypercubech v blízkosti velkých obchodních center, reklama bude umístěna rovněž v tisku, potraviny KLASA se představí i v regionech na Road Show a dalších propagačních akcích, jejichž součástí budou i soutěže pro spotřebitele.

Novou reklamu pro značku KLASA připravila agentura Mather. Kreativní koncept Rostislava Skřivánka fotografoval Rene Hallen a Radka Leitmeritz. Věrohodnost výsledné podoby byla konzultována s odborníky ze Státní veterinární správy.

Zdroj: SZIF

Zařazeno v Aktuality