KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Informace členům AK ČR

21/05/08

AK ČR jedná s Ministerstvem zemědělství o zvýšení podpory konkurenceschopnosti zemědělců.

Na základě četných dotazů k možnostem zvýšení podpor v oblasti posílení konkurenceschopnosti českých zemědělců, které v poslední době docházejí sdělujeme, že AK ČR jedná s ministerstvem o prioritním posílení ohrožených sektorů v rámci opatření Osy I. Programu rozvoje venkova ČR – Modernizace zemědělských podniků. Konkrétní opatření v rámci Programu rozvoje venkova zaměřena na modernizaci chovu prasat již byla přijata v dalších sektorech se jednalo a jedná. Program je finančně podhodnocen a více než polovina žádostí o podporu v rámci opatření I.1.1. je z důvodu nedostatku zdrojů vyřazena. Máme příslib vedení MZe, že alokace tohoto programu bude posílena.

Klíčovou otázkou je dotační titul 129 160 – „Podpora konkurenceschopnosti sektoru agropotravinářského komplexu“, který byl v rámci přípravy státního rozpočtu z našeho popudu navržen v jehož rámci bude možné podpořit také konkurenceschopnost českých zemědělců nad rámec Programu rozvoje venkova. AK ČR jedná o naplnění finančních zdrojů ve výši jedné miliardy korun pro tento zvláštní dotační titul zahrnutý v zákoně o státním rozpočtu České republiky na rok 2008.

Prioritou AK ČR i nadále zůstává výplata národních doplňkových plateb v maximální možné výši tj. 279 mil. EURO.

Tyto požadavky opětovně zazněly i na Shromáždění zemědělců v Lucerně dne 16.5.2008.

O vývoji této, pro většinu zemědělců klíčové záležitosti budeme průběžně informovat.

Ing. Martin Fantyš, ředitel úřadu AK ČR

Zařazeno v Aktuality