KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Cyklus seminářů a exkurzí CROSS-COMPLIANCE

07/05/08

Zdroj: Agentura ZERA

Postrádáte informace o právě aktuální problematice Cross-compliance?

Přijďte ZDARMA získat vědomosti,  které rozhodně využijete v praxi.

Agentura ZERA Vás srdečně zve na dotovaný

Cyklus  seminářů  a  exkurzí  CROSS –  COMPLIANCE  na rok  2008

Cíle seminářů: předat informace, jak správně vést podnik, aby splnil všechny podmínky cross-compliance, pomoci podnikům předejít krácení dotací, informovat o náplni příslušných zákonů a jejich aktualizacích, poskytnout obsáhlý studijní materiál.

Cíle exkurzí: vyzkoušet si názorný audit podniku v praxi, názorná ukázka zavedení cross-compliance v praxi, převést tematickou náplň seminářů  cross-compliance do praxe.

Cílová skupina:  zemědělci konvenční i ekologičtí, poradci, potravináři.

1) Exkurze

 

 

 

20.5.2008

Správná zemědělská praxe

14.10.2008

Rostlinolékařská péče

17.6.2008

Ochrana přírodních stanovišť

11.11.2008

Ekologické zemědělství

24.6.2008

Základy managementu jakosti

18.11.2008

Global GAP

7.10.2008

Základy HACCP

25.11.2008

Péče o zdraví zvířat

16.9.2008

Ochrana vod

 

 

1)  exkurze jsou určené pro účastníky semináře i pro ty, které se jich neúčastní

                                                                                                                         

2)  Semináře  Správná zemědělská a ekologická praxe

 

I. tematický okruh –   Zákonné požadavky na hospodaření, dobré zemědělské a ekolog.           podmínky 

 

6. – 10.10. 2008

3. –  7.11.  2008

 

 

II. tematický okruh – Přidávání hodnoty zemědělským produktům, bezpečnost, kvalita
a hygienické požadavky na výrobu potravin, včetně zavádění systémů jakosti a správné výrobní a hygienické praxe

 

16.10.2008

Základy managementu jakosti

 

 

22.10.2008

Ekologické zemědělství

 

 

23.-24.10.2008

Global GAP

 

 

30.-31.10.2008

Základy HACCP

 

 

20.11.2008

Základy managementu jakosti

 

 

24.-25.11.2008

Základy HACCP

 

 

26.11.2008

Ekologické zemědělství

 

 

27.-28.11.2008

Global GAP

 

 

SRDEČNĚ   VÁS  ZVEME  NA 1. EXKURZI  CROSS – COMPLIANCE:

20.5.2008, Správná zemědělská praxe, která se uskuteční na ekofarmě pana Ing. Holuba
v Čihalíně

Tematická náplň: Správná zemědělská praxe, zavádění cross-compliance v ekologickém podniku,
plnění podmínek SMR a GAEC v praxi

Z důvodu omezené kapacity prosíme o telefonické objednání předem.

 

Tento projekt je spolufinancovaný EU, Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EAFRD) a Státní rozpočtem.

 

Prosíme o rozeslání Vašim kolegům, spolupracovníkům a studentům.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

 

S podravem a přání krásného dne

 

Miroslava Dvořáčková

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

V. Nezvala 977

675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Mob.:   725 503 329

Tel.:     568 620 070

Fax.:    568 620 547

Web:  www.zeraagency.eu 

Zařazeno v Pozvánky