KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny potravin

20/05/08

Zdroj: AK ČR

Podle názoru prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby tak, jak zazněl v pořadu "Otázky Václava Moravce" dne 11.5.2008, zde existuje nebezpečení dalšího zvýšení cen potravin v návaznosti na růst ceny ropy a nákadů, a to o více než 10% v letošním roce.

Agrární komora ČR zcela jednoznačně odmítá jakékoliv další spekulace v oblasti vývoje cen potravin a jejich zdaržení v roce 2008 v rozsahu o cca 20% tak, jak jsou prezentovány v některých médiích, s odkazem na vyjádření prezidenta Agrární komory ČR Jana Veleby ve výše uvedeném pořadu. Taková tvrzení jsou v rozporu se stanoviskem Agrární komory ČR, která se od daných informací distancuje.

Ing. Martin Fantyš, ředitel úřadu AK ČR