KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Alternativní metody krvavé kastrace selat

27/05/08

Zdroj: ÚZPI

Mezi testované alternativní metody kastrace patří v současné době výkrm kanců do nízké hmotnosti, imunokastrace a plemenářské postupy. 

V rámci celé Evropské unie v současné době probíhá diskuse o různých alternativách kastrace bez použití narkózy. V některých zemích jako je Velká Británie, Dánsko, Španělsko a Portugalsko se hodlají provozovat výkrm kanců. Nekastrovaná prasata samčího pohlaví v těchto zemích budou porážena při dosažení maximálně 80 kilogramů živé hmotnosti, protože tak je pravděpodobnost odchylky zápachu relativně nízká. K eliminaci jatečných trupů kontaminovaných kančím zápachem se testuje používání tzv. elektronických nosů, které jsou umístěny na porážkové lince. 

Další alternativou je imunokastrace. Tato metoda spočívá v potlačení tvorby hormonů, odpovědných za vývoj varlat, prostřednictvím aplikace bílkovin. Jedná se o aktivní imunizaci podobnou klasickému očkování. „Vakcína“ bude prodávána a distribuována firmou Pfizer v Austrálii a na Novém Zélandu. V Evropě dosud nebyla její aplikace povolena. Výkrm kanců a imunokastrace jsou z hlediska ekonomiky zemědělského podniku výhodnější, protože kanci rychleji rostou a mají lepší konverzi krmiva v porovnání s kastrovanými jedinci.

Při tzv. „spermasexingu“ dochází k oddělení spermií nesoucích pohlavní chromozómy X a Y. Tato metoda by však měla sloužit pouze pro účely produkce potomstva samičího pohlaví. Je úspěšně v současné době používána v chovu skotu, v chovu prasat však není ještě zcela vyladěna, aby mohla být používána v běžné praxi.

Řada vědeckovýzkumných skupin se věnuje selekci prasat s redukovanou tvorbou typického nepříjemného kančího zápachu. Dědivost kančího zápachu je sice vysoká, ale redukce tvorby zápachu plemenářskými postupy však může vést kromě jiného ke zpomalení růstu zvířat a zhoršení jejich plodnosti.   

         
ROESNICKE, Elizabeth. Alternativen zur betäubungslosen Ferkelkastration: Wie andere Länder verfahren. [cit. 2008-05-15],
www.animal-health-online.de

 

Zařazeno v Prasata, WELFARE