KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zpravodajství z Programu rozvoje venkova

17/04/08

Informace o zveřejnění "Žádosti o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet" pro žadatele doporučené Hodnotitelskou komisí MAS v opatření IV.1.1.

Místní akční skupina

Na webových stránkách SZIF/Program rozvoje venkova/OSA IV Leader byl zveřejněn elektronický formulář „Žádost o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet“. Tento formulář budou vyplňovat všechny místní akční skupiny, jejichž Žádost o realizaci SPL byla Hodnotitelskou komisí doporučena k financování z PRV.

Předložení probíhá na základě písemné výzvy, kde bude místní akční skupině sdělena celková částka pro financování opatření IV.1.1. a IV.1.2. na rok 2008, na základě které doplní podrobný rozpočet do Žádosti o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet.

Vyplněný formulář „Žádost o realizaci SPL – specifická část B – roční rozpočet“ se předkládá na CP SZIF v elektronické podobě na datovém nosiči CD v jednom vyhotovení.
Lhůta k dodání specifické části B Žádosti je poměrně krátká, proto doporučujeme prostudovat si s předstihem Instruktážní list k vyplňování Žádosti o realizaci SPL – část B – roční rozpočet, který je také vyvěšen na stránkách SZIF. Pro snadnější práci s formuláři je třeba mít na počítači nainstalován program Adobe Reader verze 8.1, který je volně ke stažení.