KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vývoj produkce krmných směsí v Evropě r. 2007

01/04/08

Zdroj: ÚZPI

Evropská produkce krmných směsí se r. 2007 zvýšila 1,4 % na 147,4 mil. t. Nosným odvětvím byla produkce směsí pro prasata. Hlavní část produkce EU připadá na Německo, Francii a Španělsko.

Produkce krmných směsí v Evropě se zvyšuje, ačkoli roste cena použitých surovin. Evropské sdružení výrobců krmiv FEFAC (European Feed Manufacturers‘ Federation) odhaduje, že produkce krmných směsí v Evropě se v roce 2007 zvýšila ve srovnání s předchozím rokem o 2 mil. t (o 1,4 %) na celkem 147,4 mil. t.

Klíčovým faktorem byla produkce krmných směsí pro prasata, která se zvýšila o 3,2 % na 51,4 mil. t.  Zvýšila se také produkce krmných směsí pro drůbež, ale jen o 1 % na 46,5 mil. t a krmných směsí pro skot o 0,6 % na 38,5 mil. t.

Podle odhadu německé agentury pro analýzu cen a trhu ZMP nedojde v blízké budoucnosti ke snížení cen krmiv dříve než po výsledku letošní sklizně obilovin. Cena krmných komponentů s vysokým obsahem bílkovin však podle ZMP nesporně stoupne. Jestliže se tyto odhady splní, je budoucí pokles ceny krmných směsí nepravděpodobný.

Na evropské produkci krmných směsí mají největší podíl tři země – Německo, Francie a Španělsko, které v roce 2007 vyrobily dohromady 43 % celkové produkce EU.

Produkce krmných směsí se v roce 2007 zvýšila výrazně zejména v Německu o 5,1 % na 21,3 mil. t. Rovněž Francie zaznamenala nadprůměrný růst, a to o 2,5 % na 22,2 mil. t. Itálie oznámila zvýšení o 3,6 % na 14,2 mil. t a Nizozemsko o 3,2 % na 13,7 mil. t.

Na rozdíl od předchozích zemí došlo ve Španělsku k omezení produkce o 1,5 % na 19,5 mil. t. Rovněž ve Velké Británii výroba krmných směsí klesla, a to o 0,6 % na 14 mil. t. V Irsku byl zaznamenán největší pokles produkce v řádu 14 % na 3,4 mil. t.

ZMP nepředpokládá, že v Německu  bude letos růst produkce krmných směsí pro prasata dále pokračovat, neboť zde pravděpodobně dojde k omezení stavů prasat. Nečeká se však, že by došlo k obratu růstového trendu v produkci krmných směsí pro drůbež a dojné krávy.