KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Vyhlídky chovu skotu, prasat a drůbeže v EU

22/04/08

Zdroj: ÚZPI

Zatímco prognóza vývoje chovu prasat a drůbeže do roku 2014 vypadá příznivě, chov skotu by měl zaznamenat další propad.

Živočišná výroba v Evropské unii by se měla ve střednědobém výhledu vyvíjet pozitivně v sektoru chovu prasat a drůbeže, zatímco produkce hovězího masa by měla podle očekávání zaznamenat další pokles. To jsou výhledy vyplývající z Prognózy Evropské komise vývoje agrárních trhů v období 2007 až 2014, jak oznámila tisková služba pro oblast zemědělství AIZ. Celková spotřeba masa na jednoho obyvatele by měla ve sledovaném období vzrůst o téměř dvě procenta. 

Brusel vycházel při tvorbě Prognózy ze skutečnosti, že paralelně s poklesem početních stavů dojnic dojde i k poklesu vyprodukovaného hovězího masa o téměř 6 % na 7,62 milionu tun. Spotřeba hovězího masa na obyvatele za rok by měla podle Prognózy poklesnout o 3,5 % na 16,7 kilogramu. Vzniklý deficit hovězího masa v zemích EU bude nutné vyrovnat masivnějšími dovozy. Zatímco v loňském roce bylo dovezeno 588 000 tun hovězího masa, celkový objem v nadcházejících letech až do roku 2014 by měl vzrůst na přibližně 750 000 tun.

V příštích pěti letech by mělo dojít k nárůstu produkce vepřového masa v EU i ke zvýšení jeho celkové spotřeby. Výroba by se měla zvýšit o téměř 2,5 % na přibližně 22,7 milionu tun, zatímco spotřeba by se měla zvýšit na 43,4 kilogramu vepřového masa na osobu.

V chovu drůbeže očekává Evropská komise zvýšení produkce o 5 % na 12 milionů tun. Současně by mělo dojít i k nárůstu spotřeby a to až o 6 %. Každý obyvatel Evropské unie by tak měl každoročně zkonzumovat asi 24,5 kilogramů produktů z drůbežího masa. Díky obchodní smlouvě uzavřené v loňském roce s Brazílií a Thajskem počítá Brusel se stoupajícími importy drůbežího masa, které v uplynulém roce dosáhly celkového objemu ve výši 772 000 tun a měly by do roku 2014 stoupnout až na přibližně 850 000 tun. Naopak by mělo dojít k poklesu vývozu drůbežího masa ze zemí EU ze současných 800 000 na odhadovaných 720 000 tun. Evropská unie se tak místo netto exportéra stane netto importérem.

EU: Weniger Rindfleisch, mehr Schweinefleisch und Geflügel, [cit. 2008-04-11],
www.animal-health-online.de

Zařazeno v Aktuality