KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vize nového viceprezidenta – Ing. Bohumil Belada

16/04/08

Zdroj: AK ČR

I tentokrát představíme dalšího ze dvou viceprezidentů, nově zvolených na XV. sněmu Agrární komory ČR v Olomouci. Je jím Ing. Bohumil Belada, který se narodil 3. června 1973.

Vystudoval střední zemědělskou školu v Benešově a následně zemědělsko-ekonomický obor na zemědělské fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Promoval v roce 1996. Již v posledním ročníku začal pracovat ve společnosti Farmtec, a. s., ihned po jejím založení.

Ve Farmtecu pracuje do současné doby. Od roku 2001 je marketingový a obchodní ředitel a je jedním ze spolumajitelů společnosti.

Farmtec, a. s., je česká firma , která nabízí komplexní služby při investování v zemědělství v oblastech chovu skotu, prasat, skladování kejdy a bioplynových stanic s působností po celé České republice a v některých dalších zemích střední a východní Evropy.

Bohumil Belada je ženatý a má tři syny. Bydlí v Sezimově Ústí u Tábora. Pochází z malé obce Pravětice, kde tráví většinu volného času s rodinou na zemědělské farmě rodičů o velikosti 150 ha. Prarodiče z obou stran byli velcí sedláci a většina z rodiny pracovala v zemědělství. Takže lze říci, že zemědělství má v krvi.

Již od roku 2000 se Bohumil Belada podílel na přípravě programu investičních dotací Sapard. Dále spolupracoval s ministerstvem zemědělství a SZIF na pravidlech operačního programu pro roky 2004 – 2006 a na přípravě Programu rozvoje venkova pro roky 2007 – 2013, kde se zúčastňoval pravidelně pracovních skupin monitorovacího výboru jako zástupce agrární komory. Je členem komoditní rady agrární komory pro nepotravinářské využití produkce –bioplyn + biomasa pod vedením Ing. Jiřího Zelenky. Nový viceprezident chce nabídnout Agrární komoře ČR všeobecný přehled o českém zemědělství. Při své práci navštíví mnoho zemědělských podniků různé velikosti po celé ČR i v zahraničí. Má detailní znalost a odbornost v oblasti živočišné výroby, obnovitelných zdrojů energie a investičních dotací. Chtěl by v týmu komory pracovat na sjednocení zemědělské politiky a do dění má snahu zapojit více členskou základnu spolu s okresními agrárními komorami. Usiluje o zlepšení image zemědělství. Uvažuje o tom, jak zlepšit propagaci českých potravin a jak zvýšit prestiž oboru, aby se stal atraktivním i pro mladé lidi.