KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Šest hlavních programových priorit AK ČR

08/04/08

Zdroj: AK ČR

na roky 2008 -2010

  1. Sjednocení a nová image – žádost o názorovou jednotu směrem vně AK ČR. Názorová jednota a hledání přijatelných kompromisů.
  2. Od operativy ke koncepci – posílené vnímání zemědělství posílí i pozici AK ČR. Nutno lépe a koncepčněji řešit dlouhodobější záležitosti. Pokračovat v nastaveném rozsahu činnosti.
  3. Aktivizace organizačních jednotek – AK ČR má potenciál, který lze jednoznačně dále rozvíjet a využívat. Nutné je však větší zapojení regionů a zlepšení zpětné vazby.
  4. Politické vyvážení komory – nezbytné je rozhýbat činnost Agrární unie a zviditelnit malé a soukromé subjekty. Vyvážit tak prezentaci komory, jako platformu všech zemědělských podnikatelů.
  5. Prosazení aktivní koncepce českého zemědělství – máme vlastní reálné vize a cíle, jde o to je prosadit v jednání. Program rozvoje venkova není koncepcí, ale jen jeden bod široké oblasti.
  6. Aktivní zahraniční politika – zintenzívnit činnost směrem k předsednictví ČR v EU. Spolupracovat s Francií a využít její přípravu k vytipování a obhajobě vlastních priorit. 

Vedení AK ČR

Zařazeno v Agrární komora ČR