KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář "Změna v systému výplaty nemocenských dávek"

10/04/08

Zdroj: OHK Most

Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o. Most, Báňská 286

 

 

pořádá seminář

 

 

Změny v systému výplaty nemocenských dávek

 

 

Přednáší: p. Vladislav Lehman

 

 

Cíl:         seznámení s aktuálními změnami v oblasti nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení platnými od 1. 1. 2008

 

 

Obsah:  Novela zákona o pojistném na soc. zabezpečení

/okruh poplatníků, výše sazby pojistného, vyměřovací základ zaměstnance…/

Novela zákona o nemocenském pojištění

/podmínky účasti na NP, stanovení dávky NP, denní vyměřovací základ, výše nemocenské, ošetřování člena rodiny/

Povinnosti zaměstnavatelů v NP, sankce

Posuzování zdravotního stavu pro účely NP

Změny v pojištění OSVČ

 

 

 

Místo konání:    RSVV, ul. Báňská 286, 434 01 Most

Termín konání: 17. 4. 2008

                          časový harmonogram:        8:50  –   9:00 hod. prezence

                                                                   9:00  – 13:30 hod. přednáška

 

Cena:                   1050,- Kč vč. DPH         VS 11108010

                                /občerstvení v ceně semináře/

 

Kontakt:                pí. Hanusová

                                 tel.: 476208018       e-mail: vzdelavani@rsvv.cz

 

Zařazeno v Pozvánky