KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Praktické potřeby agrárního výzkumu pro české zemědělství

02/04/08

Zdroj: AK ČR

Teze vystoupení na plenárním zasedání ČAZV 11.3.08 na ČZU v Praze k agrárnímu výzkumu

Faktor č. 1 – růst spotřeby potravin

 • Úderem žní 2007 se razantně změnily podmínky
 • Sílí poptávka po potravinách
 • Světová ekonomika bude přirůstat meziročně o 4%, poptávka po potravinách ale o 6%¨
 • Příklad Číny
  • spotřeba masa v r. 1985 … 20 kg masa na obyvatele
  • spotřeba masa v r. 2006 … 50 kg       -„-
    nárůst 10kg = 13 mil. tun masa, respektive 40 mil. tun obilí

Závěr č. 1: Bude třeba intenzifikovat zemědělskou výrobu a tomu přizpůsobit výzkum

 

Faktor č. 2 – růst negativních vlivů klimatu

 • Bude se snižovat výměra půdy pro výrobu potravin
 • Bude přibývat výměra půdy s nedostatkem vláhy
 • 2020 – zemědělská výroba klesne vlivem globálního oteplení o 16% (podle studie FAO)

Závěr č. 2: bude třeba disponovat plodinami odolnými vůči suchu

 

Faktor č. 3 – biopaliva

 • Bude třeba přejít od politické kampaňovitosti k vědecké analýze
 • Příklady:
  • Kongres USA projednává navýšení produkce etanolu do r. 2022 7x!
  • 10% biopaliv v EU = 17,5 mil. ha půdy

Závěr č. 3

 • bude třeba analýza koexistence produkce potravin a biopaliv
 • bude třeba disponovat výsledky výkumu biopaliv dalších generací

 

Faktor č. 4 – lidské zdroje

 • české zemědělství stárne, chybí pracovní síly a řídící menežment
 • střední agrární školství produkuje ročně jenom několik stovek odborných absolventů namísto několik tisíc
 • vysoké agrární školství produkuje ročně pouze několik desítek provozního řídícího menežmentu (agronom, zootechnik apod.) na místo několika set až tisíc

 

Závěr č. 4

 • bude třeba provést změny v agrárním školství, aby výrazně zvýšilo počty     absolventů, odborných pracovníků
 • bude třeba se zabývat motivačními programy

Ing. Jan Veleba Prezident AK ČR