KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Poslední odhady letošní produkce obilovin v Evropské unii

01/04/08

Zdroj: ÚZPI

Agentura Stratégie Grains v březnovém odhadu uvádí, že  produkce obilovin v EU se v roce 2008 zvýší o 14 % na 291 mil. t. Urodí se více pšenice a kukuřice,  produkce ječmene bude nižší než v roce 2007.

Analytikové francouzské agentury Stratégie Grains publikovali v prvním březnovém týdnu poslední odhady produkce obilovin v Evropské unii za rok 2008. Ve srovnání s rokem 2007 by se letošní produkce mohla zvýšit o 14 % na celkem 291 mil. t.

V celé Evropě byly pro pěstování obilovin během mírné zimy vcelku příznivé podmínky a očekávanou dobrou úrodu neohrozily ani minimální mrazy na evropském severu. Slabé zimní srážky ve Španělsku a Francii se však pravděpodobně projeví v tom, že zemědělci v postižených oblastech částečně ustoupí  od pěstování kukuřice ve prospěch plodin odolnějších vůči suchu. To vedlo analytiky Stratégie Grains ke snížení předchozího odhadu sklizně kukuřice v EU z 58,9 mil. t na 58,2 mil. t. Přesto by se produkce kukuřice mohla být proti minulému roku zvýšit asi o 22 %. Předpověď produkce ječmene byla vzhledem k omezení ploch v Lotyšsku, Švédsku a Dánsku upravena směrem dolů o 600 000 t na celkem 62,4 mil. t. Předpověď produkce pšenice však ve srovnání s minulou předpovědí byla navýšena o 200 000 t na celkem 128,6 mil. t. Toto množství by představovalo proti roku 2007 zvýšení o 15 %.