KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Miroslav Drs: Předseda největšího uskupení soukromých zemědělců se představuje

17/04/08

Zdroj: AK ČR

Miroslav Drs zastupuje v Agrární komoře soukromé zemědělce v organizaci Agrární unie. Ta je součástí AKČR a je v ní sdruženo více než 1 700 soukromých zemědělců, což je nejsilnější jejich organizace v ČR. Miroslav Drs  o soukromém podnikání v zemědělství ví své už 40 let.

Na rozdíl od těch, co začali soukromě hospodařit hned po roce 1990, jeho rodiče jako jedni z mála se chopili příležitosti již v roce 1968. A jaký je jeho příběh?

„Narodil jsem se 28.8.1965 .Celé mládí jsem vyrůstal v krásných Jižních Čechách v okrese Tábor v malebné vesnici zdobené blatskou architekturou Debrník. Moji rodiče pochází ze zemědělských rodin, čímž se celý život živili. Nejdříve pracovali v místním družstvu, což nebylo snadné uživit čtyři děti, když jednotková mzda byla 3,50 Kč. Nebýt záhumenky, tak se nedalo přežít. V roce 1968 chtěl otec pracovat v průmyslu, aby nás uživil. Místní družstvo mu to neumožnilo s argumenty, že má pole v družstvu. Jedině tehdy, když si vezme pole. Taky tak učinil. Začátky soukromého hospodaření nebyly lehké. Bez strojů, vše ručně , povinné dodávky a především tehdejší režim tomu nepřál (ti starší toto pamatují),“ vzpomíná  Miroslav Drs.

"Naše mládí  bylo převážně spojeno s prací, což nám nevadilo a naopak patří za to rodičům poděkovat. Po roce 1989 otec převedl 12ti hektarové hospodářství na mě. Na konci roku 1991 se začalo s výstavbou farmy pro dojnice pro volné ustájení s dojírnou ALFA LAVAL . Jelikož  se mě netýkaly restituce, což jsem považoval za výhodné, nakoupil jsem jalovice a následným převodním křížením došlo k dnešnímu stavu, což je stádo holštýnského plemene s uzavřeným obratem stáda o průměrné užitkovosti 8000 l. V roce 1998 jsem koupil druhou farmu a po opravě se v ní vykrmuje skot a je zde ustájeno v zimních měsících masné stádo CHAROLAIS kanadského původu. Celkový stav skotu je 250 ks. V současné době obhospodařuji 460 ha zemědělské půdy, na které pěstuji krmivo pro stádo a také  potravinářské obilí.,“ konstatuje Drs.

„Po mnoha letech nám bylo ukazováno,že zemědělství je třeba dělat extenzivně, protože je všeho dost, a že vše vyřeší trh a toto nám bylo dokazováno nízkými cenami zemědělských komodit. Můj názor je opačný, což nám potvrzuje loňský nárůst cen. Na základě reality jsem se rozhodl v roce 2006 o výstavbě bioplynové stanice v katastru Nedvědice u Soběslavi, což je sousední katastrální území od sídla firmy. Rozhodnutí realizace stavby bioplynové stanice na suchou fermentaci bylo výsledkem mnoha pozitivních skutečností, které jsem si ověřoval ve vlastních pokusech. Jedná se o anaerobní digesci, kde se pracuje s vyšším obsahem sušiny 30%, což není standardní. Tato bioplynová stanice byla dostavena závěrem minulého roku a je povolen zkušební provoz. Vstupní surovina je silážní kukuřice, travní senáž, slunečnicová siláž a hnůj z farem. Konečným  produktem je elektrická energie 500 kW/hod. Tepelná energie pro následné využití je 450 kW/hod. a velmi kvalitní organické hnojivo,“ vysvětluje Drs. Jak dodal, získaného tepla chce využít k sušení dřeva určeného k dalšímu zpracování a hnojivo se aplikuje na vlastních polích..
 

Miroslav Drs žije a pracuje na rodinné farmě v jižních Čechách