KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

FAO předpokládá v roce 2008 podstatné zvýšení produkce obilovin

01/04/08

Zdroj: ÚZPI

Podle prognózy FAO bude v roce 2008 světová produkce obilovin výrazně vyšší než v předchozím období, ovšem světové ceny většiny obilovin zůstanou na stejné nebo dokonce vyšší úrovni. FAO ve své poslední situační zprávě zohledňuje při prognóze sklizně relativně příznivé počasí a zvětšování pěstebních ploch ozimých obilovin u předních producentů v Evropě a Spojených státech.

Světové ceny pšenice se v lednu t.r. zvýšily v důsledku snížení zásob a sílící poptávky po cereáliích oproti předchozímu roku o 83 % . Zvyšuje se rovněž poptávka po krmném obilí. Vlády jednotlivých zemí importujících a exportujících obilí ve snaze minimalizovat dopady zvyšování cen obilovin na domácí spotřebu potravin implementují nejrůznější opaření jako snižování importních cel, zvyšování subvencí pro potraviny, zákazy nebo zavádění cla na export potravin. Vysoké ceny potravin a nejistota trhu se stávají hlavním světovým problémem, pro jehož řešení jsou jedním z hlavních prostředků stále aktuální informace a analýzy, které přináší FAO na nově otevřeném webovém portálu World Food Situation Portal