KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Čeští rybáři mohou z operačního programu čerpat ročně asi 150 milionů korun

17/04/08

Zdroj: MZe

Brusel schválil v prosinci 2007 Operační program Rybářství na období 2007 – 2013. Českému rybářství program zajistí zhruba 1 miliardu korun na modernizaci sektoru. Příspěvek české strany představuje čtvrtinu prostředků.

Dále vláda schválila rámec metodiky pro opatření z OP Rybářství zaměřené na environmentálně šetrné nakládání s rybníky. O dokončení vyjednávání Národního strategického plánu rybářství a Operačního programu Rybářství s Evropskou komisí dnes vládu informoval ministr zemědělství Petr Gandalovič.

 

„Operační program Rybářství zajistí českému produkčnímu i svazovému rybářství prostředky na modernizaci sektoru ve výši zhruba jedné miliardy korun, tedy ročně kolem sto padesáti milionů korun,“ informoval ministr Gandalovič. „Produkční rybáři se jednoznačně chtějí opřít o tradiční chov kapra a modernizovat a podpořit konkurenceschopnost českého rybářství. Podpora je zacílena na menší rybníky do dvaceti hektarů,“ doplnil.

Tomu odpovídá i prosazované spektrum výdajů v prioritní ose 2.

Do OP Rybářství byla v rámci jednotlivých prioritních os zařazena následující opatření:

 

Příspěvek z Evropského rybářského fondu a z národních zdrojů jsou navrženy v poměru 75% : 25%. Domácí spolufinancování bude zajišťováno z kapitoly 329 – ministerstvo zemědělství po celou dobu programovacího období.

Zařazeno v Aktuality