KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Využití výfukových plynů traktoru

06/03/08

Zdroj: ÚZPI

Přesměrování výfukových plynů z motoru traktoru do půdy při setí za účelem přihnojování.

Přesměrování výfukových plynů do půdy při setí za účelem přihnojování zní jako aprílový vtip, ale 45 kanadských, amerických a australských farmářů se o to opravdu a s úspěchem pokusilo. Sděluje to kanadská společnost N/C Quest, která se touto problematikou již několik let zabývá. Tato firma z Alberty vedená zkušeným pedologem a farmářem Gary Lewisem tvrdí, že vedení ochlazených výfukových plynů proudem vzduchu pneumatického secího stroje do půdy při setí zvyšuje aktivitu mikroorganismů posílením obsahu uhlíku v půdě. 

„Zvýšení obsahu uhlíku a tím přirozené fertility tímto způsobem ušetří farmářům kolem jedné poloviny ceny za obvyklou dávku hnojiva k obilninám a olejninám. Také pomáhá redukovat množství skleníkových plynů vypouštěných do ovzduší!“, vysvětluje pan Lewis. „Tvrdíme, že až 95 % výfukových plynů z traktoru pohánějícího secí stroj může být zachyceno a aplikováno tímto způsobem. Současně dochází i k ohromnému omezení plynných emisí vyvolaných produkcí a dopravou průmyslových hnojiv, které se již nebudou muset aplikovat“.

Úspora hnojiva je podle jednoho z velkopěstitelů v Kanadě významná. Zjistil, že nasměrování výfukových plynů do půdy při setí obilnin na ploše 2200 hektarů poblíž kanadského města Caroll v Manitobe redukovalo účet za průmyslová hnojiva o částku 136 100 GBP, tj. polovina výdajů za osetí a hnojení stejné plochy tradičním způsobem. Třebaže detaily této metody nebyly k dispozici, když se tato zpráva objevila v tisku, přesto první výsledky ukazují, že výnosy jsou minimálně tak dobré, jako při hojení standardním způsobem z dlouhodobého hlediska, prováděném v Manitobě.

Byl vyvinut elektricky poháněný systém pro účinnější chlazení výfukových plynů před tím, než se dostanou do proudu vzduchu u pneumatického secího stroje. Po třech letech sledování bylo zjištěno, že se dostává do půdy 8 kg CO2 na hektar z motoru traktoru.

Při oficiálních testech půdy a pletiva rostlin včetně zrna a provedených analýzách nebyly zjištěny žádné toxické prvky. Licence a zařízení požadované pro zavedení výfukových plynů jako hodnotného hnojiva do půdy stojí kolem 25 000 GBP. Tyto náklady se však během jednoho roku vrátí úsporami za průmyslové hnojivo při osévání plochy 600 hektarů.

Farmers Weekly, 148, 2008, č. 2, s. 51  

Zařazeno v Aktuality