KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv podestýlky na chování a zdravotní stav dojnic

13/03/08

Zdroj: ÚZPI

I když krávy preferují slámu před pískem a leží déle na slámě, čistota a zdraví paznehtu jsou lepší u krav na stáních s pískem.

Dojnice preferují odpočinek a u ty, kterým se brání v ulehnutí vykazují stresové chování a  fyziologické reakce při stresu. Zkrácená doba ležení a prodloužení doby stání na betonové podlaze souvisí se zhoršeným zdravotním stavem paznehtu. Bylo dokázáno, že čas trávený ležením je u krav indikátorem welfare a komfortu.

Čas, který tráví krávy ležením, závisí mimo jiné i na podestýlkovém materiálu. Krávy preferují ležení na měkčím materiálu a na měkké podestýlce leží delší dobu. Nevýhodou slámy, která se běžně užívá jako měkký podestýlkový materiál je, že ze slámy a také z pilin pronikají  patogeny způsobující mastitidu. Alternativní použití písku bylo spojeno se sníženým výskytem kulhavosti. Bylo dokázáno,  že využívání písku může být důvodem lepšího zdraví paznehtů.

Krávy výrazně preferují slamnatou podestýlku před pískem a zřídka si vybírají pro odpočinek písek. Někteří odborníci uvádějí, že krávy dříve ustájené na pilinách preferují při možnosti výběru  piliny a krávy dříve ustájené na písku využívají stejně piliny i písek.

V Kanadě sledovali vliv typu  podestýlky na dobu odpočinku, čistotu a zdraví paznehtu dojnic a testovali zda krávy preferují slámu před pískem na základě zkušeností.

Závěry pokusů uvádějí následující:

  • krávy ustájené na slámě byly špinavější než krávy na písčitém stání
  • závažnost poranění hlezna byla menší u krav ustájených na písku než u krav ustájených na slámě
  • zlepšení celkového zdraví paznehtu bylo výraznější u krav ustájených na písku
  • slamnatá podestýlka zvýšila dobu strávenou ležením
  • krávy preferovaly slamnatá stání před písčitými
  • předešlá zkušenost krav s pískem omezila vyhýbání se písčitým stáním

Zařazeno v Skot, WELFARE