KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Vliv na budoucnost českého zemědělství

26/03/08

Zdroj: AK ČR

„Především bychom měli prověřit své plány, včetně kdysi přijaté koncepce zemědělství po vstupu do Evropské unie. Dosud platná koncepce na uvedené tendence a příležitosti nereaguje. Z tohoto pohledu bychom se měli podívat i na Plán rozvoje venkova, který vycházel z podceňování zemědělství a upřednostňování jiných priorit.

Chci zdůraznit, že je třeba urychleně promítnout nastávající trendy do koncepce českého zemědělství. Program rozvoje venkova při vší úctě koncepcí není, je jenom jejím segmentem.

Na renesanci zemědělství se můžeme podílet, pokud budeme mít k dispozici zemědělskou půdu k hospodaření, ne ke spekulacím, a k ní, jak už jsem uvedl, kvalitní pracovní sílu a řídicí managament. Nejúrodnější půda nám také nesmí ubývat před očima pod logistickými středisky, zábavními parky a nadměrnými zábory pro průmyslovou výstavbu. Jak k zamezení spekulacím, tak k rychlým úbytkům půdy musíme bezodkladně prosadit skutečně účinná opatření. Příkladem může být nový návrh výše odvodů za zábory nejbonitnějších půd, které schválila vláda Slovenska. Výše odvodu je navržena 500 SK za jeden metr čtvereční.

Plán rozvoje venkova bychom měli využít především ke zvýšení úlohy zemědělců v tomto rozvoji a k podpoře modernizace životně ohrožených odvětví, například chovu prasat a produkce vajec, kde se musí vyměnit snáškové klece tak, aby vyhověly od roku 2012 normě Evropské unie,“ uvedl Veleba.

Hovořil i o mezinárodní spolupráci.“ V souvislosti se zvyšováním úlohy Evropského parlamentu při rozhodování o budoucí společné zemědělské politice zintenzivníme práci s našimi europoslanci a našeho zástupce v ekonomicko sociálním výboru Evropské unie. V návaznosti na Lisabonskou smlouvu pokládám tuto zahraniční oblast za prioritní,“ řekl prezident AK ČR na sněmu.

Zvýšení role agrární unie

Významnou oblastí, kterou chce vedení Agrární komory ČR ve spolupráci s dalšími články organizace v příštích letech výrazně posílit, je zviditelnění činnosti soukromě hospodařících zemědělců sdružených v AK ČR. Současné mediální vnímání nevládních organizací je zavádějící a vlastně zcela opomíjí fakt a přínos soukromých a menších farem působících pod hlavičkou komory. Přitom na okresních a krajských úrovních tato spolupráce velice úspěšně funguje. „Naším cílem je ukázat, že Agrární komora ČR je organizací pro všechny zemědělské podnikatele bez ohledu na velikost, místo, či působení farem. Proto jsme připraveni výrazným způsobem zvýšit úlohu Agrární unie ČR uvnitř organizace. Základní vize jsou již s jejím předsedou Miroslavem Drsem předjednány,“ uzavřel toto téma prezident Veleba.