KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Revize předpisu EU o označování potravin

06/03/08

Zdroj: ÚZPI

 

Má být vydáno komplexní nařízení o označování náhradou za dosavadní směrnice 2000/13/ES a /90/496/EHS.

Evropská komise přijala 30. ledna 2008 návrh nového předpisu o označování potravin, a to vzhledem k řadě připomínek týkajících se přehlednosti, čitelnosti, srozumitelnosti a relevantnosti údajů a také nutnosti sjednocení různých požadavků na označování výživové hodnoty. Návrh nařízení má zahrnovat, jak opatření směrnice 2000/13 o označování, tak i směrnice 90/496 o označování nutriční hodnoty. Skutečnost, že předpis má mít formu nařízení, bude znamenat větší jednotnost napříč Evropou, pokud jde o všeobecné požadavky na povinné údaje. Členským státům má být ale ponechán určitý prostor pro vlastní doplňková opatření, která však nesmí narušovat pravidla EU. Diskutovaným momentem je, že členské státy mají volnou ruku, jakým způsobem budou prezentovat požadované nutriční informace.
 
Etikety na potravinách hrají při výběru významnou roli a mohou do značné míry ovlivnit způsob stravování spotřebitele. V popředí zájmu je uvádění údajů souvisejících s nutriční hodnotou a obsahem energie (kvůli extrémnímu rozšíření obezity).

Podle tohoto návrhu by:

  • na přední straně obalu měla být uvedena energie, celkový tuk, nasycené tuky, sacharidy, přidaný cukr a sůl
  • minimální velikost písma by měla být 3 mm (podle původního konceptu návrhu měla být minimální velikost písma 8 pt)
  • zadní strana obalu by měla obsahovat povinné informace o denním množství, a také doporučit průměrnou potřebu energie pro muže a ženy ve věku od 19 do 50 let, kteří mají normální váhu a kondici. Velikost porce musí být teprve Komisí vymezena.

Tyto požadavky na nutriční označování se mají vztahovat na zpracované potraviny a nápoje, ale nikoli na nezpracované potraviny jako je maso a zelenina. Alkoholické nápoje kromě míchaných jsou ze současného návrhu vyjmuty (koncept návrhu požadoval povinné uvádění složek i u alkoholických nápojů). Zástupci Komise ospravedlnili výjimku ze směrnice pro víno, pivo a lihoviny „komplexností výrobních metod“ a „politickou volbou“. Směrnice se ale může po pěti letech konzultací rozšířit i na alkohol. Pokud by se tak stalo, výrobci alkoholických nápojů by museli odhalit kalorické hodnoty svých produktů.

Pravidla pro označování alergenů mají být rozšířena, takže budou zasahovat např. i do sféry veřejného stravování.

Návrhem se nyní bude zabývat Rada a Parlament. V závislosti na délce jednání v Radě a v Parlamentu by mohl být návrh přijat před volbami do Evropského parlamentu v červnu 2009. Poté, co směrnice vstoupí v platnost, bude mít průmysl tříleté přechodné období za zavedení požadovaných změn, malé a střední podniky pětileté.
 
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/foodlabelling/proposed_legislation_en.htm
http://ec.europa.eu/ceskarepublika/press/press_releases/0808112_cs.htm
http://ec.europa.eu/news/agriculture/080207_1_cs.htm
http://www.edotace.cz/1/3037/50238/clanek/navrh-komise-na-celkove-prepracovani-pravidel-eu-pro-oznacovani-potravin/

EU Food Law, 2008, č. 330, s. 10-11