KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Označování země původu na potravinách

05/03/08

Zdroj: ÚZPI

Komise projednává novelizaci pravidel EU pro označování země výroby a místa původu v rámci nového předpisu o označování.

Při revizi předpisu o označování dochází i na pravidla pro uvádění místa výroby na etiketě potraviny. Z mnoha stran se množí požadavky, aby bylo uváděno „vyrobeno v příslušném členském státě EU“.

Podle návrhu nového nařízení by sice uvádění země původu nemělo být povinné, ale údaj by mohl být uveden, pokud by byl pravdivý. Nemělo by stačit, že poslední výrobní operace byla provedena ve zmíněném státě, ale i všechny suroviny a klíčové složky by musely pocházet z uvedené země. Pro spotřebitele nesmí dojít k nejasnosti, pokud jde o zemi výroby a místo původu.

Pokud bude máslo v Belgii vyrobeno z dánského mléka, bude podle návrhu Komise uvedeno „vyrobeno v Belgii z dánského mléka“. Pokud bude potravina obsahovat složky pocházející z různých zemí EU, mohlo by být uvedeno „vyrobeno v EU“.

Podle potravinářského průmyslu (CIAA) jsou takové požadavky přílišné.

Nyní platí ohledně země původu zvláštní povinná ustanovení pro hovězí a telecí maso kvůli ochraně před BSE. Podle dosavadních pravidel také platí, že členské státy mohou rozhodnout, že označování původu je za určitých podmínek povinné. Pro budoucno je uvažováno, že by členský stát mohl navíc ustanovení o označování původu rozšířit podle požadavků spotřebitelů. Podle stanoviska EuroCommerce to však je nevhodný zásah do jednotného trhu.

EU Food Law, 332, 2008, s. 6