KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Oproti únoru 2007 je chleba dražší o 33,3%

14/03/08

Zdroj: finexpert.cz

Český statistický úřad dnes zveřejnil data o inflaci za únor 2008.

Hladina spotřebitelských cen vzrostla v únoru proti lednu 2008 o 0,3 %. Meziměsíční růst spotřebitelských cen způsobilo zejména zvýšení cen v oddílech bydlení (ceny vodného vzrostly o 4,2 %, stočného o 5,0 %, tepla a teplé vody o 0,7 %), rekreace a kultura (růst o 3,1 %), stravování a ubytování (chleba podražil o 4,3 %, běžné pečivo o 2,4 %, ceny v restauracích o 0,9 %, ve školních jídelnách o 1,5 %, závodních jídelnách o 0,6 %).

Meziroční růst spotřebitelských cen zůstal v únoru stejný jako v lednu, tj. 7,5 %. Oproti únoru 2007 došlo k růstu cen zejména v oddíle bydlení, kde čisté nájemné vzrostlo o 17,7 %, v tom v bytech s regulovaným nájemným o 29,0 % a v bytech s tržním nájemným o 1,4 %. Ceny zemního plynu se zvýšily o 16,5 %, elektřiny o 9,5 %, tepla a teplé vody o 11,0 %, tuhých paliv o 20,5 %. Vodné bylo vyšší o 8,3 % a stočné o 9,1 %. V dopravě se zvedly ceny pohonných hmot o 15,9 % a ceny dopravních služeb o 9,8 %. Ve veřejném stravování se zvýšily ceny v restauracích o 6,5 %, v závodních jídelnách o 8,1 % a školních jídelnách o 9,8 %.

Zdražely také potraviny a nealkoholické nápoje, ceny chleba byly v letošním únoru oproti únoru 2007 vyšší o 33,3 %, běžného pečiva o 30,8 %, mouky o 51,3 %, vajec o 30,7 %, mléka o 29,5 %, sýrů o 23,5 %, čerstvého másla o 18,3 %, jedlých olejů o 28,0 %.  Ceny tabákových výrobků stouply o 23,0 %.

Nižší než loni byly ceny odívání o 2,7 %, přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 1,7 %, automobilů o 1,5 %, audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 11,4 %. Z potravin byly meziročně nižší hlavně ceny brambor o 38,3 % a plodové zeleniny o 15,9 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 19,0 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,4 % vlivem komerčních slev mobilních operátorů.

Ceny zboží tedy úhrnem vzrostly oproti loňsku o 7,4 % a ceny služeb o 7,7 %.