KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Logo značky KLASA na obalech výrobků napomáhá jejich lepšímu prodeji

05/03/08

Zdroj: SZIF

Podle průzkumu, který letos v lednu realizoval Státní zemědělský intervenční fond mezi držiteli ocenění KLASA, se téměř tři čtvrtiny respondentů domnívají, že značka KLASA má pozitivní vliv na zvýšení prodeje jejich výrobků. 42 % výrobců dokonce může potvrdit zvýšení prodeje výrobků se značkou KLASA v průměru o 10 %.

Průzkum mezi držiteli značky KLASA měl za cíl zhodnotit dopad kampaně na podporu kvalitních potravin se značkou KLASA na samotné výrobce těchto potravin. 87 % držitelů značky KLASA považuje kampaň za zdařilou.

Oceňují zejména TV reklamu, sales promotion a billboardy.

Téměř tři čtvrtiny držitelů značky KLASA deklarují, že logo značky KLASA má pozitivní vliv na prodej takto označených výrobků. Přes 40 % respondentů uvedlo, že se díky ocenění KLASA zvýšily prodeje jejich výrobků o 10 %.

Kromě zvýšení prodejů pomáhá značka KLASA výrobcům také ve zvýšení prestiže jejich výrobků a lepší image firmy. Průzkum také sledoval, pro jaký typ výrobků chtějí producenti potravin získat ocenění KLASA. 80 % z nich uvedlo, že se jedná o výrobky, které jsou pro ně z obchodního hlediska nejdůležitější. 65 % výrobců, jež už ocenění KLASA pro své výrobky mají, bude usilovat o značku KLASA i pro své další výrobky. Naproti tomu třetina výrobců o značku KLASA pro své výrobky žádat nebude.