KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Do čela AKČR znovu zvolen Jan Veleba

26/03/08

Zdroj: AK ČR

Z 252 platných hlasů se na XV. volebním sněmu AKČR v Olomouci dostalo Janu Velebovi 248 hlasů. Touto jednoznačnou převahou hlasů byl znovu  potvrzen do funkce  na tříleté období.

„Především se vynasnažím sjednotit zemědělce, aby náš hlas ještě zesílil, protože se nyní českému zemědělství otevírají nové možnosti v produkci potravin v souvislosti s tím, že budeme předsedat EU," uvedl staronový prezident AK.

Chce také dál vysvětlovat, že Agrární komora zastupuje jak velké agrární firmy, tak soukromé zemědělce a spolu s členskou organizací Potravinářskou komorou i zpracovatele. Ti posílili svou pozici i v úzkém vedení Agrární komory, kde mají nově několik svých zástupců. Novými viceprezidenty jsou Ing.Bohumil Belada, marketingový ředitel FARMTEC Tábor a  Ing.Jindřich Šnejdrla AGROTECH spol.s r.o. Poličná , Valašské Meziříčí.

Veleba se rozhodl kandidovat podruhé, protože tříleté funkční období je podle něj krátká doba na prosazení všech záměrů. Doplnil, že mu trvalo minimálně rok, než se dostal do všech souvislostí. "Chci svou práci dokončit. Zároveň ale říkám, že je to moje poslední volební období. Nestěžuji si, je to však velmi náročná práce. Člověk má své limity," podotkl prezident AK. Do druhého funkčního období jde s hlavním cílem vypracování koncepce českého zemědělství.

"V oblasti image se udělalo určitě hodně práce. Podařilo se zviditelnit AK, zvýšit její hlas a důraz. Na to chceme navázat, předložit veřejnosti jiný obraz zemědělství, optimističtější. Jedině tak nastartujeme i zájem mladých lidí o tento obor," míní prezident AK.

Veleba je absolventem Vysoké školy zemědělské v Brně a Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně oboru sociologie a pedagogika. V Evropské unii v nevládních zemědělských organizacích COPA COGECA zastává funkci viceprezidenta. Do roku 1989 pracoval v různých funkcích na státních statcích, po listopadové revoluci začal také podnikat. Prezident Agrární komory má také zkušenosti s politikou. Působil ve Straně venkova, z níž už ale dříve vystoupil. Veleba je ženatý a má tři děti.