KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny rostou, řepka překonala magickou hranici

19/03/08

Zdroj: ČTK

Ceny všech komodit obchodovaných na brněnské Plodinové burze za poslední dva týdny vzrostly. S výjimkou krmného hrachu ale pouze nepatrně v průměru o jeden procentní bod. Cena hrachu vzrostla o pět procent a blíží se hranici 5700 korun za tunu. Nárůst cen způsobuje výrazný nedostatek hrachu na trhu, řekl ČTK generální sekretář burzy Karel Zezula.

Pravidelně roste také cena řepky, i když v posledních týdnech se ceny stabilizují. Na počátku roku překonala magickou hranici 10.000 korun za tunu, v současné době se její cena na burze v paritě DDP, kdy dopravu zboží hradí prodávající, překonala 11.000 korun za tunu. Maximální ceny při obchodování se pohybují často až kolem 11.500 korun, dodal Zezula. Ještě před rokem přitom tuna řepky stála 7000 korun.

Prudké zdražování či zlevnění, jako tomu bylo na burze v loňském roce, Zezula pro nejbližší období neočekává. Ceny komodit byly na konci roku o desítky procent vyšší než v prosinci 2006. Největší nárůst cen o 82 procent zaznamenali obchodníci u krmného ječmene, nejméně, o 19 procent, podražilo meziročně žito.

Ceny začaly prudce růst po letní sklizni, kdy některé z nich dosáhly až dvojnásobku loňských hodnot. Koncem roku se ceny vlivem utlumení obchodování stabilizovaly či mírně klesly. Na vývoj cen měla největší vliv situace na světovém trhu a vysoká poptávka po českých obilovinách. Podle prezidenta Agrární komory Jana Veleby se na růstu cen v minulém roce nejvíce podílela nízká úroda obilovin v tradičních zemědělských státech Evropy, malé zásoby obilí ve světě a také stoupající výroba biopaliv.

Plodinová burza Brno sleduje prodejní a nákupní ceny vybraných komodit pravidelně od roku 1995. Její další shromáždění se uskuteční 1. dubna v 10:30 v sídle Plodinové burzy v Kotlářské ulici.

komodita parita FCA změna % parita DDP změna %
pšenice

potravinářská

6128 0,77 6171 0,37
pšenice

krmná

5686 0,67 5759 0,84
ječmen

sladovnický

6506 0,24 6713 0,11
ječmen

krmný

5552 1,10 5685 1,14
žito 5614 0,62 5794 0,33
kukuřice 5518 0,43 5653 0,00
hrách

krmný

5236 4,66 5681 4,93
řepka

olejná

10.670 0,42 11.048 0,30

Údaje se týkají obchodů promptních, tedy s dodávkou do 30 dnů od 4. do 18. března 2008. Nejde o kótované ceny.

FCA – dopravu hradí kupující

DDP – dopravu hradí prodávající