KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny prasat půjdou nahoru

18/03/08

Zdroj: ÚZPI

Vývoj cen vepřového na Slovensku a problematika nízkých cen. Předpoklad pro jejich zvýšení.

Začátkem minulého roku, kdy ceny prasat klesly až na i pod 30 korun za kilogram čisté hmotnosti, chovatelé na Slovensku prohlašovali, že rok 2007 bude pro ně zlomový. Měli pravdu, avšak situace se vyvinula v neprospěch prvovýrobců. Předpovídá se, že chovu pracovat se bude věnovat pouze malý počet chovatelů a pootevřou se možnosti pro dánské nebo další zahraniční chovatele.

Zatímco na Slovensku bylo ještě v roce 2002 130 000 prasnic, nyní je to pouze asi 60 000 prasnic. Je předpoklad, že tyto stavy klesnou ještě na 50 000 kusů a to by již znamenalo, že potřeba vepřového masa z domácích chovů bude pokryta pouze z 45 až 48 %.

Důvodem je přebytek vepřového na světových trzích, který neumožňuje zvýšit realizační ceny jatečných prasat, třebaže ceny vstupů, zejména krmiv, neustále stoupají. Např. cena krmných směsí stoupla za posledních 6 měsíců o 30 % (ze 6000 na 8000 korun za tunu). Cena krmiv pro selata je dokonce 25 až 30 000 korun za tunu. Podle Výzkumného ústavu zemědělské ekonomiky by se ceny prasat musely zvednou asi o 35 %, aby se uhradily výrobní náklady. Ceny by se tedy měly zvýšit. Jestliže Slovensko bude odkázáno z 50 % na dovoz vepřového, lze sotva předpokládat, že bude import stále tak levný. Na druhou stranu je pravda, že se na Slovensko dováží především krkovička, plecko a další sortiment o který není v západní Evropě zájem a tak jsou tamější zpracovatelé rádi, že se jich zbaví.

Optimismus u chovatelů může vyvolávat též skutečnost, že k výraznému poklesu stavů prasat dochází i v sousední České republice, odkud se na Slovensko dováží značné množství masa. Také, a to hlavně, se v rámci celé Evropské unie už začíná projevovat zatím mírný nedostatek prasat, a to také díky tomu, že EK nedávno o tři měsíce prodloužila podporu soukromého skladování masa. Kromě toho, ke zotavení cen by mohly přispět i velikonoce a také očekávaný nárůst spotřeby vepřového v době konání olympijských her v Číně.

V tomto roce by měla být průměrná cena prasat vyšší než vloni, ale přesto se chovatelé snaží, aby jim z těžké situace pomohl také stát, a to prostřednictví prostředků určených na doplatek k přímým platbám. Není vyloučené, že chovatelé s tímto návrhem uspějí. Ale spíš se zdá, že chovatelé mohou počítat s nástroji nepřímé podpory.
http://www.agroportal.sk/