KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Změny ve výrobě vepřového masa v některých zemích světa

27/02/08

Zdroj: ÚZPI

USDA – Ministerstvo zemědělství USA uvádí tržní trendy v některých hlavních zemích s produkcí prasat ve světě.

Ze zemí, mimo Asii, předpovídá agentura růst výroby v Brazílii – téměř o 4 % tj. asi o 3,1 mil. tun. Naopak v EU (27) se očekává, že v roce 2008 dosáhne celková produkce 21,9 mil. tun vepřového masa, což bude proti roku 2006 pokles o 0,6 %. Údaje odhadované pro USA v roce 2008 předpokládají novou rekordní produkci, která v roce 2008 má poprvé překročit 10 mil. tun. V amerických výrobních jednotkách se očekává  produkce 10,11 mil. tun.

V Rusku má být v roce 2008 poprvé vyrobeno 2 mil. tun, což představuje zvýšení výroby oproti roku 2006 o více než 6 %. Podle Ruského agrárního marketingového institutu by se měla výroba vepřového masa do roku 2012 zvýšit na 3,5 mil. tun.

Podle odhadů USDA klesla celková výroba vepřového masa v zemích uvedených v tabulce v roce 2007  z 98,5 mil. tun vyrobených v roce 2006 na 94,48 mil. tun a v roce 2008 by měla dále klesnout na 93 mil. tun.
 
Změny ve výrobě vepřového masa ve vybraných zemích za období 2005-2007 (podle USDA reports)

Stavy prasat jsou uvedeny v tis. kusů
Počet prasnic je uveden v tis. kusů
Porážky jsou uvedeny v tis. kusů
Výroba je uvedena v tis. tun
 
Pig Intern., 38, 2008, č. 1, s. 28

Zařazeno v Aktuality