KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Zelenina s obsahem nitrátů snižuje krevní tlak

20/02/08

Nitráty v zelenině nemusejí přinášet jen zdravotní rizika.

Dosud byla zelenina bohatá na nitráty označována jako potravina představující zdravotní riziko.

S železnou pravidelností se proto ekologické organizace a organizace zabývající se kontrolou kvality potravin zaměřovaly na hodnocení obsahu nitrátů v salátech a zelenině a neprodleně varovaly spotřebitele před jejich konzumací z důvodu překročení limitních hodnot nitrátů. Zjevně však ale nitráty obsažené v potravinách dokáží snížit krevní tlak v případě, že jsou předtím bakteriemi ze slin transformovány na oxid dusíku (NO).
 
V odborném časopise „Hypertension“ zveřejnili britští vědci z Queen Mary Hospital výsledky odborné studie, ze kterých vyplynulo, že konzumace 500 ml šťávy z červené řepy obsahující zvýšenou hladinu nitrátů snížila u pokusných osob krevní tlak v míře srovnatelné s poklesem tlaku vyvolaným účinkem léčiv. Vědci měřili 3 hodiny po konzumaci 500 ml šťávy z červené řepy probandům systolický (pokles o 10,4 mm rtuťového sloupce) a diastolický krevní tlak (pokles o 8 mm Hg). Tento pozitivní efekt korespondoval s nejvyšší koncentrací dusitanů v krvi pokusných osob.
 
Působení oxidu dusíku na snižování krevního tlaku bylo již po mnoho desetiletí využíváno u pacientů v humánní medicíně. Pracovní skupina z londýnské Queen Mary Hospital vycházela z následujících mechanismů účinku: červená řepa neobsahuje sice téměř žádný oxid dusíku, ale je bohatá na nitráty, které bakterie obsažené ve slinách transformují na nitrity (dusitany). Pokud se tyto dusitany dostanou společně se slinami do žaludku, jsou dále rozštěpeny na nitrosyl NO+ a hydroxyl (OH-). NO+ jsou resorbovány a působí stejně jako oxid dusíku (NO) relaxačně na arterie (uvolňují je), čímž dochází k poklesu krevního tlaku.      
 
Nitrathaltiges Gemüse senkt Blutdruck, [cit. 2008-02-07],
dostupné z www: http://www.animal-health-online.de/lme/2008/02/06/nitrathaltiges-gemuse-senkt-blutdruck/