KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Seminář „Zákoník práce“

07/02/08

Zdroj: OHK Most

Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s. r. o.

Most, Báňská 286

 

 

pořádá seminář

 

 

Zákoník práce

 

 

 

Přednáší:  JUDr. Ivana Zamazalová

 

 

   

Obsah:     – princip „co není zakázáno, je dovoleno“

– povinnosti zaměstnavatele

– změny v pracovní smlouvě

– vztah ZP k občanskému zákoníku

– pracovní úrazy a nemoci z povolání – odpovědnost zaměstnavatele

– změny v pojmu mzda – plat

– dotazy, diskuze

                   ! obsah bude lektorem doplněn v souladu s legislativními změnami !

 

Místo konání:    RSVV, ul. Báňská 286, 434 01 Most

 

Termín konání: 21. 2 . 2008                     

                           časový harmonogram:    8:50  –   9:00 hod. prezence

                                                                                      9:00  – 14:00 hod. přednáška

 

Cena:                1050,- Kč vč. DPH                        VS 11107041

                                     /občerstvení v ceně semináře/

 

                           Poplatek za seminář uhraďte převodem na

                             č.ú. 2709638/0300, VS 11107041

 

Kontakt:               pí. Hanusová

                            tel.: 476208018       e-mail: vzdelavani@rsvv.cz

Zařazeno v Pozvánky