KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozvánka „Poradce správné zemědělské praxe“

04/02/08

Zdroj: Agentura ZERA

Dobrý den,

Agentura ZERA si Vás dovoluje pozvat na kurz zaměřený pro zemědělce a poradce, kteří chtějí být zařazeni do zemědělského poradenského systému  v novém plánovacím období od roku 2007 – 2013.  

 

Termín konání: 11.- 15.2. 2008  –  5 dní (40 vyučovacích hodin)

 

Místo konání kurzu:

ZERA – zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

V. Nezvala 977, 675 71 Náměšť nad Oslavou.

 

Cena: 80 Kč / den  (Cena uvedena včetně DPH, Agentura ZERA je plátcem DPH)

Jednotlivé dny možno absolvovat i samostatně

 

V příloze naleznete podrobnou osnovu kurzu.

 

Po absolvování kurzu je možné získat Akreditovaný certifikát pro „Poradce správné zemědělské praxe

 

Kurz je spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj – ERDF v rámci projektu: Interreg III. A – Vzdělávání v Česko Rakouském centru pro rozvoj podnikání.

 

OSNOVA:

 

1. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe

 

Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření

A.                   Životní prostředí

A1. Ochrana přírody a krajiny (3 hodiny)

 • Ochrana  přírodních stanovišť volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin;
 • Ochrana volně žijících ptáků.

 

A.2 Ochrana vod (3 hodiny)

 • Ochrana podzemních vod před znečisťováním nebezpečný mi látkami;
 • Ochrana životního prostředí a půdy při používáni kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství;
 • Ochrana vod před  znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů.

 

B.                          Veřejné zdraví, zdraví zvířat  a rostlin

B1. Rostlinolékařská péče (2 hodiny)

 • Rostlinolékařská péče, uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a podmínky jejich používání.
 • Ochrana včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin.
 • Hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů, způsoby zjišťování a regulace výskytu škůdců.

 

2. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe

 

Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření

B.                          Veřejné zdraví, zdraví zvířat  a rostlin

B2. Péče o zdraví hospodářských zvířat (2 hodiny)

 • Pravidla pro prevenci, tlumeni a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií.

 

B3. Nezávadnost potravin (2 hodiny)

 • Obecné zásady a požadavky právních předpisu v oblasti zajištění nezávadnosti potravin.

 

C.                          Identifikace a evidence zvířat (2 hodiny)

 • Označování zvířat a jejich evidence, evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.

 

D.                          Oznamování nákaz (2 hodiny)

 • Povinnosti chovatelů skotu, ovcí, koz a prasat při tlumení některých chorob zvířat.

 

3. den: Právní požadavky správné zemědělské praxe

 

Zákonné požadavky na zemědělské hospodaření

E.                      Řádné zacházení se zvířaty (2 hodiny)

 • Ochrana hospodářských zvířat proti týrání.
 • Minimální standardy pro ochranu hospodářských zvířat.
 • Technické požadavky na stavby pro chov zvířat v zemědělství.

 

Požadavky na zachování ploch v dobrých zemědělských a ekologických podmínkách

 • SAPS (Single Area Payment Scheme) a SAP (Single Payment Scheme) – Pravidla k udržování zemědělských ploch v dobrém zemědělském a ekologickém stavu (1 hodina).
 • Volitelné právní předpisy pro rozšíření odborné způsobilosti poradce –

IPPC, GMO, EIA, ochrana ovzduší a životní prostředí (4 hodiny).

 

4. den: Základy Certifikace systémů řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství

Základy managementu jakosti  (4 hodiny)

 • Systém managementu jakosti,
 • Základy jednotlivých nástrojů managementu jakosti,
 • Základy práce interního auditora

 

Ekologické zemědělství – certifikace bioproduktů a biopotravin (4 hodiny)

 • Zásady ekologické produkce na úrovni zemědělského podniku.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci zemědělských podniků.
 • Minimální požadavky na inspekci a certifikaci výrobců biopotravin.

 

5. den: Základy Certifikace systému řízení jakosti a certifikace výrobků v zemědělství

GlobalGAP  (4 hodiny)

 • Význam a globální principy;
 • Struktura normy;
 • Požadavky pro pěstování rostlin;
 • Požadavky pro chovy zvířat;
 • Základní požadavky pro certifikaci;
 • Diskuse, praktické příklady.

 

Základy HACCP (4 hodiny)

 • Význam a hlavní principy;
 • Implementační postup;
 • Rizika a analýza rizik;
 • Dokumentace a záznamy;
 • Verifikační postupy a dosledovatelnost.

 

Přihlašovací formulář naleznete ZDE. 

Z důvodu omezené kapacity je nutné se předem přihlásit. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaši účast.

 

Prosíme o rozeslání Vašim kolegům, spolupracovníkům a studentům.

 

Děkujeme a těšíme se na Vaši účast.

 

Bc. Hana Svobodová

ZERA – Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.

V. Nezvala 977

675 71 Náměšť nad Oslavou

 

Mob.: 724 572 434

Tel.:    568 620 070

Fax.:   568 620 547

Web:  www.zeraagency.eu   

Zařazeno v Pozvánky