KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Pozornost napajedlům

27/02/08

Zdroj: SVS ČR

Věnovat pozornost napajedlům dobytka ve výbězích je na místě, ale je třeba sledovat i napáječky ve stájích na farmách. Je to jedním ze základních požadavků, nechce-li chovatel podstupovat různá zdravotní rizika.

Pokud jde o napajedla na pastvinách, musejí být upravena tak, aby se jejich okolí nemohlo rozbahnit, aby prostor okolo byl suchý a byl pokud možno vydlážděný. Jinak se mohou stát vítaným prostředím pro plže plovatku malou (někdy uváděná jako bahnatka malá), která je například mezihostitelem motolic, v tomto případě motolice jaterní (fasciola hepatica). Je však třeba říci, že s motoličnatostí se u našeho chovaného skotu v současné době prakticky nesetkáváme. Spíše je možné nalézt motolici u srnčí nebo jelení zvěře.

Dále je také možné, že zanedbaná napajedla či nečisté napáječky mohou být zdrojem salmonel, kamylobaktera, escherichia coli apod. V zanesených napáječkách mohou pomnožené baktérie vytvořit tzv. biofilm, který může působit problémy při léčení dobytka, kdy používaná léčiva aplikovaná do vody ztrácejí na účinnosti. Proto je nanejvýš vhodné věnovat pozornost nejen zdrojům napájecí vody, ale i jejím rozvodům a napáječkám.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zařazeno v Skot, WELFARE