KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Němečtí odběratelé řepky tlačí nahoru ceny na polském trhu

27/02/08

Zdroj: ÚZPI

Německé společnosti pro výrobu bionafty povzbuzují nákupem velkého množství řepky v Polsku růst cen této komodity na polském trhu.

Německé společnosti vyrábějící bionaftu způsobily rozsáhlým nákupem řepkového semene v Polsku prudký vzestup cen této komodity na domácím polském trhu. Za první čtvrtletí 2007 bylo z Polska vyvezeno 400 000 t řepky ve srovnání se 140 000 t, které byly exportovány za celý rok 2006. Podle prezidenta polské Národní asociace výrobců řepky Mariusza Olejnika bude zahraniční poptávka po polské řepce a zejména v Německu pokračovat také v roce 2008, protože produkce řepky v celé Evropské unii se v minulém roce snížila. Podle deníku Gazeta polští výrobci řepky věří, že německý trh s energetickými zdroji bude i nadále zvyšovat poptávku po polských olejninách. Současná kapacita roční produkce bionafty v Německu na úrovni asi 3,5 mil. t je desetkrát větší než v Polsku. M. Olejnik uvedl, že německé firmy také nabízejí lepší podmínky nákupu řepky než polské podniky.

AgfFd East Europe, 2008, č. 308, s. 5

Zařazeno v Aktuality