KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Monitorovací výbor PRV hlasoval o opatření I.3.4. Využívání poradenských služeb

04/02/08

Zdroj: AK ČR

V pátek  se konalo „opravné“  hlasování per-rollam  k  opatření  I.3.4. Využívání poradenských služeb.

První kolo hlasování probíhalo před týdnem, a protože předložené materiály nebyly shodné s materiály z pracovní skupiny – byla stanovena jiná míra dotace, nebylo obsaženo ekonomické poradenství a v preferenčních kritériích bylo pochybení v bodování – vyzvala Agrární komora ČR své zástupce v monitorovacím výboru, aby předložené materiály odmítli. Zároveň o podporu byli dopisem prezidenta Veleby požádáni i ostatní členové monitorovacího výboru.

Na základě výsledků hlasování bylo svoláno jednání pracovní skupiny  a všechny nedostatky opraveny. Výjimkou je pouze ekonomické poradenství, které se bohužel, nepodařilo vrátit zpět do oblastí poradenství a v tomto oboru se nebude moci v roce 2008 poskytovat poradenská služba. Agrární komora ČR, přesto budeme i nadále tuto situaci sledovat a budeme  pro další roky usilovat o opětovné zařazení ekonomického poradenství do oborů poradenství tj. zařazení do akreditační směrnice.

Všem, kteří podpořili svým hlasováním opětovné jednání a následné narovnání pravidel a podmínek Agrární komora ČR děkuje za podporu.    

Zařazeno v Aktuality