KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Kolísání výnosů bude stále častější

12/02/08

Zdroj: ÚZPI

Již nepatrné zvýšení teploty klimatu může vést k poklesu výnosů.

Podle prof. Hanse Weigela ze Spolkového výzkumného ústavu pro zemědělství může zvýšení teploty v důsledku klimatických změn, byť jen o 1 °C, způsobit u pšenice výrazné snížení výnosů. Nepatrně vyšší teploty by sice tendenčně mohly vést k prodloužení některých růstových fází, na druhou stranu by ale zemědělci museli, v závislosti na rostlinném druhu, počítat s celkovým zkrácením procesu růstu. To by mohlo negativně ovlivnit citlivé růstové fáze. Například pokud je během období nalévání zrna pšenice jen o 1 °C tepleji, klesnou výnosy přibližně o 5 %. To je způsobeno tím, že se při tendenčně vyšších teplotách snižuje výkon fotosyntézy a dýchání. Tím také může u rostlin docházet ke stresu ze sucha.

Obsah CO2 oproti tomu na výnosy působí pozitivně. V pokusech vyvolal vyšší obsah CO2 v ovzduší zvýšení výnosů mezi 19 a 27 %. Prognózy výnosů jsou však ještě velmi nespolehlivé. Aktuální výsledky výzkumů se většinou zakládají na středních hodnotách, přičemž extrémní klimatické údaje, jejichž vliv se bude projevovat stále častěji, dosud nebyly zohledněny.

 

Zařazeno v Aktuality