KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

FAO varuje před ptačí chřipkou

19/02/08

Zdroj: ÚZPI

S ptačí chřipkou je nutné i nadále svádět permanentní boj.

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) vyzývá ke zvýšení ostražitosti v souvislosti s výskytem nových ohnisek ptačí chřipky. Od prosince loňského roku byl hlášen výskyt nebezpečného virového kmene H5N1 na území 15 států, např. v Německu, Polsku, na Ukrajině, v Turecku a v Rusku. Velký podíl případů onemocnění připadá na užitkové chovy slepic, krůt, hus a kachen. 

I když jsme v současné době lépe vyzbrojeni pro boj s tímto nebezpečným onemocněním ptáků než tomu bylo před třemi lety, ještě dlouho nebude krize, kterou virus vyvolal, zažehnána, ujistili zástupci FAO veřejnost. Jednotlivé země by měly situaci co nejpřesněji monitorovat. Virus nebývá vůči lidem infekční. Vykazuje ale vysokou perzistenci v oblastech jako jsou např. Asie, Afrika a možná i Evropa. Stále ještě existuje nebezpečí, že by mohl virus ptačí chřipky způsobit vznik pandemie u člověka. Vyhledávání nemocných zvířat a striktní dodržování ochranných opatření je ve všech zemích podle názoru odborníků z FAO, zejména v Evropské unii, velmi účinné. Protože ale dochází v početních stavech drůbeže k opětovnému výskytu virové infekce, která nemohla být do těchto chovů zavlečena prostřednictvím divoce žijících ptáků, naskýtají se nové otázky ohledně možných mechanismů přenosu, například prostřednictvím volného chovu kachen.