KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory MZe ČR

Faktory ovlivňující cenu vajec

19/02/08

Různé faktory, které mají vliv na cenu potravin, zejména vajec

Veškerá odvětví potravinářského průmyslu včetně zpracování vajec, pociťují nepříznivý vliv na celkovou cenu, která může být způsobena například i rostoucími cenami biopaliv. Biopaliva jsou jedním z faktorů, které výrazně ovlivňují celkové ceny potravinářského zboží. Na odborném semináři, který se konal v Budapešti, bylo řečeno, že existují ještě další jiné faktory, které řídí cenu vajec a zejména jejich výši. Tyto vlivy zahrnují:

· Výši finančních požadavků na dovoz potravin do rozvojových zemí

· Liberalizace trhu různých druhů zboží, zvláště pak obchod s některými asijskými zeměmi

· Odmítání geneticky modifikovaných potravin, s minimální možností jejich nákupu

· Zvyšující se zásoby pšenice od hlavních vývozců (EU-27, Kanada a Ukrajina)

· Zájem o úrodu pšenice a vyhlídky na výrobu v Argentině a v Austrálii

· Obavy z omezení vývozu z Ruska

· Požadavek na změnu ceny obilí, zvláště výše cen pšenice dodávané z Evropské unie

· Nízká produkce obilí způsobená povětrnostními podmínkami v jihovýchodní Evropě

Předpokládá se, že globální poptávka po vejcích bude narůstat během příštích dvou desetiletí o více než 90 milionů tun. Výroba vajec se rozšíří mezi roky 2005 až 2015 o zhruba 70 procent , které budou postupně vyváženy do rozvojových zemí. Odborníci ale varují, že zvýšení cen by mohlo mít dopad na celkový pokles jejich obratu.

Cena vajec postupně narůstá asi o 20 procent, ale očekává se, že se bude poptávka postupně pohybovat tak, že se dosáhne konečného snížení o 0,5 procenta, což se rovná 300 000 tunám ročně. Na semináři bylo řečeno, že ve sledovaném období rychle poroste trh s vejci spolu s výrobou masa v kombinaci s nárůstem ceny biopaliv, to by mohlo vést k rozšíření konkurence pro vstupy surovin a energií.

Očekává se, že v krátkém časovém období bude cena krmiva stagnovat, díky cenám ostatního zboží na trhu, které souvisí s výrobou vajec. Zůstanou-li ceny přibližně stejně vysoké je pravděpodobné, že nedojde k poklesu celkového dovozu do rozvojových zemí. Předpokládá se, že se upevní situace na trhu.

Potravinářský průmysl je závislý na celkové mezinárodní situaci, kdy je nutné počítat s možností vyjednávání o cenách a očekávat zmírnění rizik. Klade se velký důraz na činnosti organizací, které mají vliv na prodej drůbeže v souvislosti mezi potravinami a palivy. Společnosti by měly usilovat o dostatek prostoru k vyjednávání v průběhu celého výrobního řetězce, k případnému nárůstu cen a jejich projednávání se stávajícími zákazníky.