KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ekonomické ztráty a perspektivy výrobců prasat v EU

27/02/08

Zdroj: ÚZPI

Analytikové ZMP odhadují, že v EU činila ztráta výrobců vepřového masa připadající na jedno vykrmené prase za rok 2007 v průměru 14 EUR.

Rostoucí náklady na krmiva a sestupné ceny vepřového masa se v roce 2007 projevily ve velkých ekonomických ztrátách evropských chovatelů prasat. Analytikové německé informační agentury ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle GmbH) odhadují, že průměrná ztráta výrobců prasat v EU připadající na jedno vykrmené prase činila 14 EUR.
V prvním čtvrtletí 2007 byli chovatelé prasat ještě schopni pokrývat výrobní náklady. Avšak při stagnující ceně asi 54 EUR na prase se situace během roku zhoršovala a v posledním čtvrtletí se výrobci v odvětví vepřového masa dostali až na dno ekonomické únosnosti. V kritickém bodu dosáhl jejich deficit 30 EUR na prase, když tržby činily v průměru méně než 35 EUR a náklady stouply na 64 EUR.

V analýze ZMP se však předpokládá pro rok 2008 určité zlepšení ekonomické situace výrobců prasat. Míra zlepšení však bude podle zpráv ZMP záviset na vývoji cen krmiv, rozsahu importu a cenách jatečných prasat. Hodnocení budoucí situace v odvětví prasat je ale  opatrné, neboť pro střednědobé období se spíše předpokládá, že nákupní ceny prasat budou stabilní. Současně by podle dosavadních odhadů v prvním pololetí 2008 by mohla mírně stoupnout produkce. Kromě toho bude na jaře uvolněno na trh EU ze soukromých zásob asi 100 000 t vepřového masa. V delším časovém horizontu se však předpokládá redukce celkové tržní nabídky. 

Pozorovatelé ZMP zjišťují, že uvedený vzorek budoucího vývoje je zřejmý už nyní v členských zemích střední a východní Evropy, jako v Polsku, Česku a Rumunsku.

Pro německé výrobce musí být částečným řešením kritické situace v odvětví vepřového masa exportní trh. Prezident Německého svazu zemědělců (DBV) Gerd Sonnleitner nepříznivě hodnotil na shromáždění během nedávného Zeleného týdne v Berlíně skutečnost, že němečtí zemědělci prodávali jejich vepřové maso za světové ceny, ale byli „odříznuti“ od světových trhů krmiv ze sóji a kukuřice. Mezi opatřeními zaměřenými na zmírnění současné situace německých výrobců vepřového masa patří kampaň na podporu exportu. Viceprezident DBV Franz-Jozef Műller přivítal, že ministerstvo zemědělství SRN posílilo svoje kontakty s takovými zeměmi jako je Rusko, s nimiž už byly podepsány úspěšné obchodní dohody. Dále uvedl, že exporty vepřového masa do Číny budou už brzy velmi nadějné a dosud uzavřené odbytové trhy pro vepřové maso v Jižní Koreji a Japonsku se rovněž otevírají.

Agra Europe, 2008, č. 2296, s. M/5

Zařazeno v Aktuality