KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Ceny zemědělské půdy ve Velké Británii stále stoupají

04/02/08

Zdroj: ÚZPI

Průměrná cena zemědělské půdy na trzích Velké Británie se zvýšila za rok 2007 o téměř 30 %. Vzestupný trend ceny pokračuje už od roku 2003.

Ve Velké Británii pokračoval v roce 2007 trend růstu cen zemědělské půdy, který trvá už od roku 2003. Podle specializované agentury Savills Research je tento trend výsledkem rostoucí poptávky a relativně omezené nabídky půdy k prodeji. Zájem farmářů o nákup půdy se vysvětluje jejich důvěrou v budoucnost zemědělského podnikání vzhledem ke zvyšování jejich příjmů v posledních letech a také nutností zvětšovat rozsah farem.

Poslední vydání Savills´ Rural Research Bulletin uvádí, že během roku 2007 se průměrná cena všech typů zemědělské půdy ve Velké Británii zvýšila proti předcházejícímu roku o 27,2 % a přiblížila se těsně úrovni 8 650 GBP/ha (11 989 EUR/ha). Cena orné půdy dobré kvality v Anglii a Skotsku dosáhla v roce 2007 v průměru 12 350 GBP – 17 326 GBP/ha (17 117 EUR – 24 013 EUR/ha).

Za prvních jedenáct měsíců 2007 bylo ve Velké Británii prodáno na veřejných trzích celkem 184 000 akrů (74 500 ha) zemědělské půdy, což je o něco více než za stejnou dobu v roce 2006.

První vládní odhad o celkových reálných důchodech zemědělského sektoru za rok 2007 ukazuje na jejich zvýšení o 15 %, což je poněkud mírnější růst než v minulém roce. Tento vývoj ovlivnil stoupající poptávku farmářů zejména po orné půdě. Očekává se, že v roce 2008 bude nadále ve vztahu k poptávce relativně těsná nabídka prodávané půdy. Farmáři mají poměrně malý zájem prodávat půdu, protože současné ceny zemědělských produktů jsou vysoké. Vedle toho poptávka po nákupu půdy ze strany nezemědělských investorů bude podle předpovědi expertů nadále vysoká. Agentura Savills očekává, že ceny zemědělské půdy se mohou v nadcházejícím roce 2008 zvýšit o dalších 10-15 %.

Agra Europe, 2007, č. 2290, s. N/2

Zařazeno v Aktuality