KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Bílá kniha o standardech pro biopaliva

20/02/08

Zdroj: ÚZPI

Je k dispozici dokument týkající se standardů pro mezinárodní kompatibilitu bionafty a bioetanolu.

Během třístranných jednání v roce 2006 se vláda Brazílie, Evropská komise (reprezentující EU) a vláda USA utvrdila v tom, že současný trh biopaliv je životaschopný a bude se dále rozvíjet. Z tohoto důvodu se do konce tohoto desetiletí značně zvýší i mezinárodní obchod s biopalivy.

V únoru 2007 se uskutečnila konference, kterou organizovala Evropská komise a Evropský výbor pro standardizaci (CEN) s aktivní účastí NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) a INMETRO (National Institute of Metrology, Standardization, and Industry Quality, Brazílie). Akce se konala v Bruselu a zúčastnila se jí řada expertů na biopaliva ze soukromého sektoru i zástupců vlád EU, USA a Brazílie. Účastnici konference konstatovali, že rozdílné standardy pro biopaliva jsou potenciální překážkou volnému pohybu biopaliv v rámci uvedených tří regionů.

Aby se podpořil mezinárodní obchod s biopalivy, zástupci uvedených regionů odsouhlasili, že podpoří tam, kde to bude možné, dosažení kompatibility standardů týkajících se biopaliv. Tato kompatibilita by měla vést nejenom ke zvýšenému používání biopaliv na každém z regionálních trhů, ale měla by také podpořit export i import biopaliv.

Následně bylo v březnu 2007 zorganizováno International Biofuels Forum (IBF) – společná vládní iniciativa Brazílie, Číny, Evropské komise, Indie, Jihoafrické republiky a USA a to s cílem podpořit udržitelnost ve využívání a výrobě biopaliv na světě.

Od dubna 2007 začaly práce na dosažení větší kompatibility u existujících standardů pro biopaliva. V červnu 2007 se konalo ve Washingtonu, DC symposium o biopalivech, které navázalo na práci započatou v Bruselu. Pracovní skupina vytvořená ze zástupců Brazílie, EU a USA vydala 31. prosince 2007 dokument pod názvem “White Paper on Internationally Compatible Biofuel Standards” (viz příloha). Bílá kniha se věnuje standardům pro bionaftu a bioetanol tak, aby tato biopaliva byla mezinárodně kompatibilní.
 
Příloha: White Paper on Internationally Compatible Biofuel Standards (pdf, 453 kB, 94 stran)

Zařazeno v Aktuality