KIS Ústecký kraj
Projekt Krajského informačního střediska pro rozvoj zemědělství a venkova Ústeckého kraje vznikl za podpory Ministerstva zemědělství

Americký fond nabízí stáže pro mladé manažery v oblasti životního prostředí, vzdělávání a zdravotnictví

04/02/08

Zdroj: MŽP

Americký fond nabízí mladým vedoucím pracovníkům v oborech zdravotnictví, vzdělávání a ochraně životního prostředí z České a Slovenské republiky financování krátkodobých studijních stáží v USA. Kandidáti si připraví svůj vlastní program tak, aby kombinoval školení na špičkových universitách a praxi ve špičkových organizacích ve Spojených státech.

Žadatelé mohou využít své vlastní kontakty nebo partnery Amerického fondu ve Spojených státech. Fond hradí veškeré náklady programu.

Žadatelé musí mít alespoň pět let profesionální praxe v příslušném oboru, musí mít univerzitní vzdělání minimálně na úrovni Bakalář, musí plynně ovládat angličtinu, musí být podporováni svým zaměstnavatelem a musí být ceněni svými kolegy v oboru pro své mimořádné schopnosti. Celková délka pobytu v USA je maximálně 6 měsíců. Detailní uspořádání časového rozvrhu bude dohodnuto přímo mezi žadatelem a jeho americkými partnery.

Americký fond bude spolupracovat s českou a slovenskou Fulbrightovou komisí, aby byla zaručena otevřená soutěž, vynikající akademická a profesionální kvalita a etická bezúhonnost.

Termín pro přihlášky na rok 2008 je 31. březen 2008.

Žádosti do programu budou posouzeny Americkým Fondem společně s českou a slovenskou Fulbrightovou komisí a vybraní kandidáti budou pozváni na pohovory v dubnu 2008. Dva až tři nejlepší kandidáti budou vybráni ze všech podaných žádostí. Předpokládáme, že první účastníci zahájí svůj program ve Spojených státech v červenci 2008.

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies je nástupce the American Fund for Czechoslovak Relief, který byl registrován v roce 1990 jako nástupce the American Fund for Czechoslovak Refugees založeného v roce 1948. Fond pomohl tisícům Čechů a Slováků utéci před komunismem a usadit se ve Spojených státech. Mezi zakladateli Fondu jsou Dr. Jan Papánek, prvni Československý velvyslanec v OSN, Andrew Valuchek, vydavatel českých a slovenských novin v New Yorku, a mnoho dalších osobností, kteří se odmítli smířit s komunistickou mocí a pokračovali ve svém boji proti komunismu ze Spojených států.

Kontakt:

Martin Herman, e-mail: martinherman@afcsls.org

Další informace:

http://www.afcsls.org

http://www.fulbright.cz

Zařazeno v Aktuality